INSTANTOR YKSITYISYYSEHDOT

Kun käytät Instantor-palvelua, annat meille luottamuksellisesti henkilötietojasi. Me valtuutamme säilyttävämme luottamuksesi. Tämä alkaa siitä, että autamme sinua ymmärtämään yksityisyystoimemme. Nämä yksityisyysehdot (“yksityisyysehdot”) kuvaavat, mitä tietoja keräämme, kuinka käytämme ja jaamme niitä, sekä näitä tietoja koskevat vaihtoehtosi, kun käytät palveluamme (”palvelu”).

Kun käytät palvelua, käsittelemme henkilötietojasi näiden yksityisyysehtojen mukaisesti. Tämän vuoksi ole hyvä ja lue nämä yksityisyysehdot sekä käyttö- ja sopimusehdot huolellisesti ennen palvelumme käyttämistä.

Instantor AB (“Instantor”), rek.nro. 556818-2835, on vastuussa palvelunsa käytön aikana kerätyistä henkilötiedoista ja on siten rekisterinpitäjä. Me käytämme henkilötietojasi antaaksemme ne asiakasyrityksemme tietoon, jolle olet antanut luvan jakaa tietosi. Tiedon käyttämisen lakiperusteet ovat kuvattuna alla olevassa osiossa “Kuinka käytämme henkilötietojasi”. Jos sinulla on pyyntöjä koskien henkilötietojasi tai kysymyksiä liittyen näihin yksityisyysehtoihin, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen privacy@instantor.com tai postitse osoitteeseen Instantor AB, Att: Legal, Vasagatan 11, 111 20 Stockholm.

KERÄÄMÄMME HENKILÖTIEDOT

Instantor voi kerätä ja käyttää seuraavia tietoja, jotka olet jakanut Instantorille tai jotka Instantor on kerännyt käyttäessäsi palvelua:

a) Henkilötiedot ja yhteystiedot kuten henkilötunnus tai sitä vastaava numero, nimi, osoite, ikä, sukupuoli, puhelinnumero, sähköpostiosoite:

b) Taloustiedot kuten pankkisi nimi, pankkitilinumerosi, tiliesi määrä, lainat ja enintään 12 kuukautta vanhat maksutiedot (maksut, maksaja, saaja, summa, saldo ja päiväys), mukaan lukien kuukausittainen rahavirtaus (palkka ja kulut), tilinylitykset, ja joskus tietoa lainoista, asuntolainoista ja kauppatileistä (katso lisää alla olevasta kohdasta “Mitkä ovat tietojen lähteet?”); ja

c) Tekniset tiedot koskien palvelun käytön aikana käyttämääsi laitetta, kuten selain, IP-osoite, laitteen tyyppi, käyttöjärjestelmä.

MITKÄ OVAT TIETOJEN LÄHTEET? 

Henkilö-, yhteys- ja taloustiedot (yhdessä ”tilitiedot”) kerätään verkkopankistasi hyväksyntäsi kera. Me saatamme myös saada tietoja yritykseltä, joka pyytää sinua todistamaan henkilöllisyytesi tai osoittamaan taloutesi kyvyt ja tilan (jos sovellettavissa), vahvistamalla nämä tiedot verkkopankistasi kerättyjä tietoja vastaan. Ellei muuta ole mainittu antaessasi meille pääsyn tietoihisi, me käytämme ainoastaan käyttötiliesi tietoja eli emme lainojesi, asuntolainojesi, kauppatilien tai muiden tilien tietoja. Tekniset tiedot kerätään, kun toimit palvelussamme tai verkkosivuillamme.

KUINKA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Me käytämme tietojasi näiden yksityisyysehtojen ja soveltuvien lakien, kuten tietosuojalakien ja maksupalvelulakien mukaan seuraaviin tarkoituksiin:

  • Hyväksynnälläsi me käytämme tilitietoja tuottaaksemme palvelun. Tähän myös sisältyy palvelun käyttösi mittaaminen, teknisten virheiden havaitseminen ja korjaaminen, laadun varmentaminen, palvelun turvallisena pitäminen, laittomuuksien ehkäiseminen ja tutkiminen palvelussa, sekä käyttö- ja sopimusehtojen valvominen;
  • Etujemme tavoittelemiseksi saatamme käyttää teknisiä tietoja (kuvailtuna yllä) analysoidaksemme palvelun käyttöä ja kehittämistä.
  • Luodaksemme, käsitelläksemme tai puolustaaksemme laillisia vaateita; vastataksemme lakiprosessiin (esim. oikeuden määräys tai haaste) jos me todella uskomme, että niin on tarpeen; ja noudattaaksemme lainsäädäntöä, joka koskee Instantorin yritystoimintaa, kuten kirjanpitoa ja verolakeja; ja

Me käytämme myös tietojasi analyyttisiin tarkoituksiin ja palvelun tulevaa kehittämistä varten tavalla, jolla tietoja ei voida yhdistää henkilöllisyyteesi.

KUINKA JULKAISEMME HENKILÖTIETOJASI?

Palvelun kautta kerätyt henkilötiedot voidaan julkaista seuraaville saajakategorioille:

  • Asiakkaillemme, joille olet myöntänyt oikeuden nähdä tietojasi palvelussa. Huomioithan, että kun olemme jakaneet tietosi hyväksymällesi saajalle, saajat ovat itsenäisesti vastuussa henkilötietojesi käyttämisestä jatkossa heidän omien yksityisyysehtojensa mukaisesti.
  • Muille yritysryhmäämme kuuluville yrityksille, tai yrityksemme tai omaisuuseriemme perijöille. Lista yritysryhmästämme on saatavilla pyydettäessä.
  • Palvelun tuottamisen vaatimusten mukaisesti saatamme myös jakaa henkilötietojasi palvelun jakajille, palvelun tuottajille ja alihankkijoille, joita olemme palkanneet tuottamaan toimintoja puolestamme tai tarjoamaan meille palveluita, kuten infrastruktuurituottajat ja laki-, kirjanpito- ja auditointipalveluita tai muita vastaavia palveluita tuottavat ammattilaiset. Kaikkia palveluiden tuottajia ja alihankkijoita on kielletty käyttämästä henkilötietoja muihin kuin palveluidemme tuottamiseen tai lain määräämiin tarkoituksiin.
  • Me saatamme myös jakaa henkilötietoja ulkoisille osapuolille, jos laki niin vaatii, tai vastauksena lakipyyntöihin, esim. oikeuden määräyksiä, haasteita tai lakiviranomaisten pyyntöjä varten.

Lisäksi saatamme käyttää ja julkaista tietoja anonyymisti tai ryhmitettynä (siten, ettei yksityisiä henkilöitä voida tunnistaa) markkinoinnin ja strategisen kehityksen toimintaa varten.

Teemme kaikki lailliset, tekniset ja yrityskohtaiset toimet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään turvallisesti ja kohtuullinen turvallisuus voidaan taata, kun tietojasi siirretään valituille kolmansille osapuolille.

JAKAMINEN ASUINMAASI ULKOPUOLELLA OLEVILLE SAAJILLE

Jotkin yllä olevat kolmannet osapuolet voivat sijaita asuinmaasi ulkopuolella tai Euroopan unionin/Euroopan talousalueen ulkopuolella (eli kolmansissa maissa), jolloin teemme kaiken soveltuvan lain puitteissa, että maiden rajojen yli kulkeva tiedonsiirto tapahtuu tilanteeseen soveltuvien lakien puitteissa. Tähän voi esimerkiksi sisältyä EU-komission omaksumien sopimusehtojen käyttö tai sen tiedon varmentaminen, että saaja on sertifioitu US-EU Privacy Shield Framework -ohjelman mukaisesti.

KUINKA KAUAN SÄILYTÄMME HENKILÖTIETOJASI?

Säilytämme henkilötietojasi Palvelun käyttöä varten tarvittavan ajan, joka on yleensä muutaman minuutin. Jos kuitenkin epäilemme tai huomaamme virheitä tiedoissasi, jotka saattavat johtaa heikentyneeseen Palvelun laatuun ja/tai virheellisten tietojen lähettämiseen yrityksille, joiden kanssa haluat jakaa tietojasi, säilytämme tietoja niin kauan, että virheet saadaan korjattua. Tässä tapauksessa aika yleensä on muutama vuorokausi, muttei koskaan yli kahta viikkoa. Kun soveltuva laki vaatii tietyn säilytysajan, kuten esimerkiksi kirjanpito- tai verolaki, tietojasi säilytetään näiden lakien vaatiman vähimmäisajan. Henkilötietosi poistetaan tai muutetaan anonyymiksi, kun niitä ei enää tarvita niitä syitä varten, jonka vuoksi tiedot kerättiin.

Huomioithan, että edellä mainituista asioista huolimatta henkilötietosi voidaan säilyttää asiakkaidemme puolesta, eli niitä ei enää säilytetä omia tarkoitusperiämme varten. Lue lisää ”Rekisterinpitäjän tekemä käsittely” -osiosta alta.

TURVALLISUUS

Vakuutamme suojaavamme henkilötietojasi ja tekemään asianmukaisia toimia säilyttääksemme tietosi turvassa ja estääksemme valtuuttamattomia henkilöitä pääsemästä niihin käsiksi. Esimerkiksi kaikkia kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti niin hyvin kuin mahdollista ja mahdollisuuksien mukaan tietojasi siirretään ja käsitellään SSL-suojauksen (Secure socket layer) ja salakirjoitustoimien alla.

LAPSET

Alle 18-vuotiaat eivät saa käyttää palvelua. Me emme tietoisesti kerää tai aio kerätä tietoa valvomattomilta alle 18-vuotiailta henkilöiltä. Jos käy ilmi, että säilytämme tällaisen henkilön tietoja, teemme kaikkemme poistaaksemme kyseiset tiedot, mikäli laki ei estä meitä tekemästä niin.

OIKEUTESI

Soveltuvan tietoturvasäädöksen mukaan sinulla on oikeuksia ollessasi niin kutsuttu tietokohde. Nämä oikeudet ovat listattuna alla. Huomioithan, että oikeudet eivät ole ehdottomia ja vetoaminen mihin tahansa näistä oikeuksista ei aina aseta meitä toimimaan pyyntösi mukaisesti.

Hyväksynnän poisveto: Sinulla on oikeus vetää pois antamasi hyväksyntä tietojesi käsittelylle. Jos vedät pois hyväksyntäsi, huomioithan, ettei se muuta ennen poisvetoa tapahtuneiden tietojen käsittelyn laillisuutta ja että Instantor saattaa tietyissä tapauksissa omata jonkin toisen laillisen syyn tietojen käsittelyyn ja siten jatkaa toimiaan.

Oikeus nähdä tietosi: Voit milloin tahansa pyytää maksutta kopion säilyttämistämme henkilötiedoistasi ja saada tietoa siitä, miten niitä käsitellään. Huomioithan, että Instantorin tulee kyetä varmistamaan henkilöllisyytesi voidakseen vastata pyyntöösi.

Oikeus korjata ja rajoittaa: Sinulla on oikeus korjauttaa vääriä tai puutteellisia henkilötietoja ilman kohtuutonta viivettä. Sen lisäksi sinulla on oikeus pyytää Instantoria rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi silloin, kun haastat henkilötietojesi oikeellisuuden tai Instantorin ei tarvitse enää säilyttää henkilötietojasi näissä ehdoissa mainittuihin tarkoituksiin.

Oikeus poistaa: Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistoa ilman kohtuutonta viivettä, jos esimerkiksi henkilötietojesi säilyttäminen ei ole enää tarpeellista näissä ehdoissa mainittuihin tarkoituksiin. Huomioithan, ettei Instantorin ole välttämätöntä poistaa henkilötietoja, jos Instantor voi osoittaa, että tietojen käsittely on tarpeellista esimerkiksi lakivaatimuksien tai lakivaateiden luomisen, käsittelyn tai puolustuksen vuoksi.

Oikeus vastustaa: Sinulla on oikeus vastustaa Instantorin henkilötietojesi käsittelyä laillisten syiden perusteella. Jos vastustat tietojesi käsittelyä, Instantor ei enää laillisin perustein kykene käsittelemään henkilötietojasi, ellei Instantor kykene osoittamaan laillista syytä, joka syrjäyttää sinun antamasi syyt.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen: Sinulla voi myös olla oikeus vastaanottaa Instantorille antamiasi henkilötietoja strukturoidussa, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavissa olevassa muodossa ja sinulla on oikeus siirtää tällaiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Jos haluat kopion käsittelemistämme henkilötiedoistasi tai jos haluat käyttää jotakin yllä mainituista oikeuksistasi tai vetää pois hyväksyntäsi, ota yhteyttä meihin osoitteeseen privacy@instantor.com tai tietosuojelutyöntekijäämme osoitteeseen dpo@instantor.com.

Jos olet tyytymätön siihen, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit myös tehdä valituksen Swedish Authority for Privacy Protection (Swe: Integritetsskyddsmyndigheten), at imy@imy.se tai Box 8114, 104 20 Stockholm, Sweden, puhelinnumero +46 08-657 61 00. Voit myös ottaa yhteyttä valvovaan tietosuojeluviranomaiseen omassa asuinmaassasi, jolloin he voivat tehdä yhteistyötä Ruotsin tietosuojeluviranomaisen kanssa.

Instantor pidättää oikeuden ajoittain päivittää yksityisyysehtoja ja tehdä niihin muutoksia. Ennen kuin teemme suuria muutoksia näihin yksityisyysehtoihin, tiedotamme niistä verkkosivuillamme. Tarkista täältä säännöllisesti mahdolliset päivitykset yksityisyysehdoissa.

Mikäli toiminnallinen tai turvallisuuteen liittyvä tapaus kohdistuu käyttäjiemme tietoihin, asetamme vaadittavat tiedot nähtäville verkkosivuillamme. Jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä jollakin muulla tavalla, ota yhteyttä osoitteeseen privacy@instantor.com.

Vieraile verkkosivuillamme www.instantor.com lukeaksi lisää tietoa meistä ja palveluistamme.

REKISTERINPITÄJÄN TEKEMÄ KÄSITTELY

Tarjoamaamme palveluun kuuluu se, että vastaavan asiakkaamme puolesta säilytämme tietoja, joiden jakamisen tälle asiakkaalle olet hyväksynyt. Tarjoamme tämän säilytystilan asiakkaillemme ja me emme käytä henkilötietoja omien etujemme ajamiseksi. On asiakkaamme vastuulla käyttää henkilötietoja soveltuvien lakien mukaisesti ja he saavat vapaasti poistaa tiedot säilytystiloistamme koska tahansa. Henkilötietojesi käsittelyä varten asiakkaamme (eli yritys, jonka käyttöön olet hyväksynyt tietojesi jakamisen) ovat rekisterinpitäjiä. Me olemme asiakkaidemme rekisterinpitäjä, sillä säilytämme tietoja heidän puolestaan ja käytämme näitä tietoja vain siten, kuin asiakkaamme ovat meitä ohjeistaneet. Näistä syistä emme aina solmi tietokäsittelysopimusta asiakkaidemme kanssa. Jos et halua yrityksen, jolle olet jakanut tietosi säilyttävän niitä, ota yhteyttä vastaavaan yritykseen.