INSTANTOROVA PRAVILA PRIVATNOSTI

Kada koristite usluge Instantora, povjeravate nam svoje osobne podatke. Mi smo predani očuvanju tog povjerenja. Naša predanost počinje tako što ćemo vam pomoći shvatiti naša pravila privatnosti. Ova pravila privatnosti (“Pravila privatnosti“) opisuju podatke koje prikupljamo, kako se oni koriste i prenose, te vaša prava u vezi tih podataka kada koristite naše usluge i našu web stranicu(“Usluga“).

Pri korištenju Usluge, mi obrađujemo vaše osobne podatke u skladu s ovim Pravilima privatnosti. Stoga, prije korištenja Usluge, molim vas odvojite vremena i pažljivo pročitajte ova Pravila privatnosti, kao i naše Uvjete i Odredbe.

Instantor AB (“Instantor“), reg. br. 556818-2835, odgovoran je za obradu osobnih podataka koje je prikupio za vrijeme korištenja Usluge i stoga je voditelj obrade podataka. Mi obrađujemo vaše osobne podatke kako bismo ih stavili na raspolaganje društvu s kojim ste pristali dijeliti svoje podatke i koje je naš klijent. Detaljniji opis Usluge je dostupan u našim Uvjetima i Odredbama. Pravna osnova obrade podataka je opisana u nastavku, u dijelu pod naslovom “Kako koristimo vaše osobne podatke”. Ako imate bilo kakvih zahtjeva vezanih uz vaše osobne podatke ili bilo kakve upite u vezi s ovim Pravilima privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate e-mailom na adresu privacy@instantor.com  ili običnom poštom na adresu Instantor AB, Att: Legal, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm.

OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO

Instantor može prikupljati i obrađivati sljedeće podatke koje dijelite s Instantorom ili koje Instantor prikuplja kada koristite Uslugu:

a) Osobni i kontakt podaci osobni identifikacijski broj ili slično, ime, adresa, dob, spol, telefonski broj, e-mail adresa;

b) Financijski podaci kao što su naziv vaše banke, broj bankovnog računa, količina bankovnih računa koje imate, zajmovi i do 12 mjeseci transakcijske povijesti (transakcija, isplatitelj,  primatelj,  iznos, saldo i datum), uključujući mjesečni novčani tijek (plaće i troškovi), prekoračenja, a ponekad i informacije o zajmovima, hipotekama i računima trgovanja (vidi više ispod u odjeljku “Koji su izvori podataka?”); i

c) Tehnički podaci koji se odnose na vaš uređaj koji koristite pri korištenju Usluga, kao što je vrsta preglednika, IP adresa, vrsta uređaja, operativni sustav.

d) Podaci o upitima i prigovorima: podaci koje ste odlučili podijeliti s nama, a u vezi s upitom ili zahtjevom kojeg ste nam uputili; i

e) Podaci koje se koriste za upravljanje ugovornim odnosom s vama i B2B marketing: Ako zastupate društvo koja je klijent ili potencijalni klijent društva Instantor, možemo prikupiti podatke koje podijelite s nama putem npr. obrasca za kontakt, vaše interakcije s našom web stranicom ili koje ste pristali podijeliti s nama putem naših partnera. Ti podaci mogu uključivati vaše ime, titulu, profesionalne pojedinosti, društvo koju predstavljate, tehničke podatke (kao što je gore definirano) i povijest web stranice.

KOJI SU IZVORI PODATAKA?

Osobni i kontakt podaci, kao i financijski podaci (zajedno dalje u tekstu “Podaci o računu“) prikupljaju se od vaše internetske banke koju odredite putem Usluge i to nakon vašeg pristanka. Takve podatke također možemo prikupiti i od društva koje traži da se identificirate ili prikazuje vaše financijske mogućnosti ili status (ako je primjenjivo),uspoređujući ove podatke s podacima prikupljenim od internetske banke. Osim ako nije drugačije navedeno u vašem dopuštenju za uvid u navedene podatke, koristimo samo podatke s transakcijskih računa, tj. ne s kreditnih, hipotekarnih, trgovinskih i ostalih računa. Tehnički podaci se prikupljaju kada stupite u interakciju s Uslugom ili našom web stranicom.

KAKO KORISTIMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše podatke ćemo koristiti u skladu s ovim Pravilima privatnosti i primjenjivim zakonima, uključujući zakone o zaštiti podataka i zakone o platnom prometu, a u sljedeće svrhe:

  • Uz vašu privolu, koristit ćemo vaše Podatke o računu kako bi vam omogućili korištenje Usluge. To također uključuje mjerenje vašeg korištenja Usluge, otkrivanje i rješavanje tehničkih problema, osiguranje kvalitete, održavanje sigurnosti i pouzdanosti, sprečavanje i istraživanje nezakonitih aktivnosti na Usluzi i provođenje naših Uvjeta i Odredbi;
  • Kako bismo ostvarili naše legitimne interese, možemo koristiti tehničke podatke (gore opisane) kako bismo analizirali korištenje i poboljšali Uslugu.
  • radi ostvarenja ​​ili obrane od pravnih zahtjeva; očitovanja u okviru pravnog postupka (npr. temeljem sudskog naloga ili sudskog poziva), ako vjerujemo u dobroj vjeri da je to neophodno; radi poštivanja zakonskih i podzakonskih propisa koji se odnose na poslovanje društva Instantor, kao što su na primjer računovodstveni i porezni zakoni i podzakonski propisi; te radi očitovanja na upite, zahtjeve, prigovore; i
  • Ako zastupate klijenta ili potencijalnog klijenta društva Instantor, možemo koristit gore navedene podatke pod naslovom “Podaci za upravljanje ugovornim odnosom s vama i B2B marketing“ kako bismo (i) sklopili i izvršili ugovore s društvom kojeg zastupate, i (ii) nastavili s našim legitimnim interesom za poboljšanjem komunikacije s vama, na način da vam pružimo relevantan sadržaj i marketinški materijal, kao što su newsleter, ponude i oglasi.

Također ćemo obrađivati ​​vaše podatke u de-identificiranom formatu, a u analitičke svrhe i u svrhu poboljšanja Usluge u budućnosti.

KAKO I KADA OTKRIVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Osobni podaci prikupljeni putem Usluge mogu se otkriti sljedećim kategorijama primatelja:

  • Našim klijentima, a za što ste nam dali privolu putem Usluge. Molimo vas da imate na umu kako je nakon otkrivanja vaših podataka dogovorenom primatelju, primatelj samostalno odgovoran za daljnju obradu vaših osobnih podataka u skladu s njihovim pravilima privatnosti.
  • Druga društva unutar naše grupacije ili pravni slijednici našeg poslovanja ili imovine. Popis društava unutar naše grupacije  dostupan je na zahtjev.
  • U onoj mjeri u kojoj je to potrebno za pružanje Usluge, možemo otkriti vaše osobne podatke i distributerima Usluge, kao i pružateljima usluga i podizvođačima koji su zaduženi za obavljanje poslova u naše ime ili za pružanje usluga nama, kao što su pružatelji infrastrukture,  te pružatelji pravnih, računovodstvenih, revizijskih i drugih stručnih usluga. Svim pružateljima usluga i podizvođačima zabranjeno je korištenje osobnih podataka za bilo koje druge svrhe osim u svrhu pružanja usluga nama ili u druge svrhe propisane zakonom.

Možemo otkriti osobne podatke i vanjskim stranama ako je to propisano zakonom ili kao odgovor na zakonske zahtjeve, na primjer sudske naloge, sudske pozive ili posebne pozive tijela nadležnih za provedbu zakona. Osim toga, možemo koristiti i otkriti informacije u anonimnom ili skupnom obliku (tako da nijedan pojedinac nije osobno identificiran), a u svrhu marketinga i strateškog razvoja.

Poduzimamo sve razumne pravne, tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali da vaši podaci budu sigurni i zaštićeni odgovarajućom razinom zaštite kada se prenose ili dijele s tako odabranim trećim stranama.

DIJELJENJE PODATAKA S PRIMATELJIMA IZVAN VAŠE ZEMLJE PREBIVALIŠTA

Neke od gore navedenih trećih osoba mogu se nalaziti izvan vaše zemlje prebivališta, uključujući i izvan Europske unije / Europskog gospodarskog prostora (tj. u tzv. trećoj zemlji), u kom slučaju ćemo poduzeti sve potrebne korake prema važećem zakonodavstvu kako bi takav prijenos podatka izvan navedenih granica bio sukladan važećem zakonodavstvu. To može uključivati, primjerice, uporabu standardnih ugovornih klauzula koje je usvojila Komisija Europske unije ili osiguranje da je primatelj podataka certificiran u skladu s US-EU okvirom zaštite privatnosti.

KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE OSOBNE PODATKE?

Vaše osobne podatke ćemo čuvati koliko god je potrebno za pružanje usluge, što obično traje nekoliko minuta. Međutim, ako se pojavi sumnja ili se otkriju pogreške u vašim podacima koje mogu dovesti do smanjene kvalitete usluge i/ili dostava netočnih podataka tvrtki s kojom želite podijeliti svoje podatke, imamo pravo zadržati podatke koliko god je to potrebno, s ciljem rješavanja nastalih problema, što obično traje nekoliko dana, ali ne više od dva tjedna. U situacijama u kojima primjenjivi zakoni zahtijevaju određeno vrijeme čuvanja podataka, kao što je u slučaju računovodstvenih ili poreznih zakona, vaši će se podaci čuvati najmanje vrijeme koje takvi zakoni zahtijevaju. Vaši osobni podaci bit će izbrisani ili anonimizirani kad više nisu relevantni za svrhe u koje su prikupljeni. Podaci o upitima i prigovorima, kao i podaci kojima se upravlja ugovornim odnosom s vama i B2B marketing (kako je gore definirano) čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za postizanje svrhe za koje se ti podaci obrađuju ili, za marketinške svrhe, sve dok ne povučete privolu za takvu obradu.

Molimo vas imajte na umu da vaši osobni podaci, unatoč navedenom, mogu biti pohranjeni u ime naših klijenata, tj. ne za naše potrebe. Više o tome vidite  u odjeljku “Obrada u svojstvu izvršitelja obrade“.

SIGURNOST

Predani smo zaštiti vaših osobnih podataka i poduzimamo odgovarajuće mjere kako bismo ih zaštitili i kako bismo spriječili neovlašteni pristup ili njihovo neovlašteno korištenje. Na primjer, sa svim prikupljenim osobnim podacima postupati će se sa što većom povjerljivošću i bit će, prema potrebi, preneseni i obrađeni primjenom postupka SSL (Secure socket layer) i sigurnih postupaka šifriranja.

DJECA

Osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo koristiti Uslugu. Ne prikupljamo i nećemo svjesno prikupljati podatke od bilo koje osobe mlađe od 18 godina. Ako postanemo svjesni da imamo podatke o takvoj osobi, poduzet ćemo sve dostupne mjere za brisanje takvih podataka, pod uvjetom da nam to nije pravno onemogućeno.

VAŠA PRAVA

Prema važećem zakonodavstvu u području zaštite podataka, vi  imate određena prava kao tzv. ispitanik. Prava koja vam pripadaju su navedena u nastavku. Molimo vas imajte na umu kako navedena prava nisu bezuvjetna i da pozivanje na neko od navedenih prava neće uvijek prouzročiti da reagiramo na način zatražen u vašem zahtjevu.

Povlačenje privole: Imate pravo povući privolu za obradu vaših podataka. Ako povučete vašu privolu, molimo vas imajte na umu da to ne utječe na zakonitost obrade koja je provedena prije povlačenja vaše privole i da Instantor može pod određenim okolnostima imati daljnjih pravnih temelja za obradu i stoga može nastaviti obradu, iako je privola povučena.

Pravo na pristup: U svakom trenutku i bez ikakvih troškova imate pravo na kopiju osobnih podataka koje vodimo o vama i na informacije o tome kako se vaši podaci obrađuju. Molimo vas imajte na umu da Instantor treba, a kako bi mogao odgovoriti vašem zahtjevu za pristup, moći utvrditi vaš identitet.

Pravo na ispravak i ograničenje: Imate pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka o vama i to bez odgode. Nadalje, imate pravo zatražiti da Instantor pod određenim uvjetima ograniči obradu vaših osobnih podataka u slučajevima gdje, na primjer, osporavate točnost osobnih podataka ili Instantor više ne treba osobne podatke u svrhu ovdje opisane obrade.

Pravo na brisanje: Imate pravo da se vaši osobni podaci izbrišu bez nepotrebnog odgađanja ako npr. osobni podaci više nisu potrebni za ovdje opisanu svrhu obrade. Molimo vas imajte na umu da Instantor nije obvezan izbrisati osobne podatke ako Instantor može dokazati da je obrada istih neophodna, na primjer, za uspostavljanje, ostvarenje ili obranu od pravnog zahtjeva ili u skladu sa zakonskim zahtjevom.

Pravo na prigovor: Imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka od strane Instantora i to na temelju vaših legitimnih interesa. Ako prigovorite takvoj obradi, Instantor više neće imati pravo obrađivati vaše osobne podatke na temelju takve pravne osnove, osim ako istodobno ne može pokazati postojanje svog legitimnog interesa, a koji nadjačava vaše legitimne interese.

Pravo na prenosivost podataka: Također imate pravo zatražiti i zaprimiti svoje osobne podatke koje ste dali Instantoru, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu, te imate pravo prenijeti takve osobne podatke drugom voditelju obrade podataka.

Ukoliko želite primiti kopiju osobnih podataka koje obrađujemo o vama, ako želite ostvariti neko od gore navedenih prava ili povući vašu privolu, molimo vas da nas kontaktirate na privacy@instantor.com  ili se obratite našem službeniku za zaštitu podataka na adresi dpo@instantor.com .

Ukoliko niste zadovoljni s našom obradom vaših osobnih podataka, također možete podnijeti prigovor švedskom nadzornom tijelu za zaštitu podataka (Swe: Datainspektionen), na datainspektionen@datainspektionen.se  ili Box 8114, 104 20 Stockholm, Švedska, tel. +46 08 -657 61 00. Možete se također obratiti nadzornom tijelu za zaštitu podataka u vašoj zemlji prebivališta, a koje će u tom slučaju surađivati ​​sa švedskim nadzornim tijelom za zaštitu podataka.

Instantor pridržava pravo s vremena na vrijeme ažurirati i mijenjati ova Pravila privatnosti. Prije nego što izvršimo bilo kakve značajne promjene u ovim Pravilima privatnosti, obavijestit ćemo vas o tome putem naše  web stranice, stoga redovito ovdje provjeravajte promjene ovih Pravila privatnosti.

U slučaju operativnog ili sigurnosnog incidenta koji utječe na podatke o našim korisnicima, o tome će biti stavljena obavijest na našoj web stranici. Ako želite zaprimiti obavijest o istom putem drugih sredstava, kontaktirajte nas na adresu privacy@instantor.com .
Posjetite našu web stranicu na adresi www.instantor.com  za više informacija o nama i našim uslugama.

OBRADA IZVRŠENA U SVOJSTVU IZVRŠITELJA OBRADE

Naša usluga za naše klijente uključuje da u ime određenog klijenta pohranimo podatke koje ste pristali dijeliti s tim klijentom. Mi u tom slučaju pružamo samo uslugu pohrane podataka za naše klijente i ne koristimo pohranjene osobne podatke za vlastite ciljeve. Naši klijenti obično koriste ovu uslugu kako bi olakšali vođenje evidencije i slijednost podataka koje su koristili u vezi s odlukom o sklapanju ugovora s vama ili pružanju on-line usluga vama. Odgovornost je naših klijenata da navedene podatke koriste  u skladu s primjenjivim zakonima, te su oni slobodni u bilo kojem trenutku obrisati podatke iz naše pohrane. U odnosu na navedenu obradu vaših osobnih podataka, naši klijenti (tj. društvo s kojim ste pristali podijeliti svoje podatke) su voditelji obrade podataka. Mi smo izvršitelji obrade podataka naših klijenata jer pohranjujemo podatke u njihovo ime i koristimo ih samo prema uputama naših klijenata. U tu svrhu uvijek ćemo sklopiti ugovor o obradi podataka s našim klijentima. Ako ne želite da društvo s kojim ste podijelili svoje podatke pohranjuje vaše podatke, obratite se tom društvu.