POLITICA DE CONFIDENÍALITATE INSTANTOR

Atunci când utilizați serviciul Instantor, aveți încredere în noi cu datele dvs. personale. Angajamentul nostru este să păstrăm această încredere. Acesta începe prin a vă ajuta să înțelegeți practicile noastre de confidențialitate. Această Politică de Confidențialitate (în continuare “Politica de Confidențialitate”) descrie informațiile pe care le colectăm, modul în care acestea sunt utilizate și partajate, precum și alegerile dvs. privind aceste informații atunci când folosiți serviciul nostru (în continuare “Serviciul”).

Atunci când utilizați Serviciul, noi vă vom procesa datele personale în conformitate cu această Politică de Confidențialitate. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție această Politică de Confidențialitate și Termenii și Condițiile noastre înainte de a utiliza Serviciul.

Compania Instantor AB (în continuare “Instantor“), cu numărul de înregistrare 556818-2835, este responsabilă de prelucrarea datelor cu caracter personal colectate la utilizarea Serviciului și este, prin urmare, un operator de date. Noi procesăm datele dvs. personale pentru a le pune la dispoziția companiei cu care ați acceptat să le împărtășiți și care este clientul nostru. Baza noastră juridică pentru procesare este descrisă mai jos în secțiunea “Cum utilizăm datele dvs. personale”. Dacă aveți orice solicitări privind datele personale sau orice întrebări privind această Politică de Confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la adresa privacy@instantor.com sau prin poșta obișnuită, la adresa: Instantor AB, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, Suedia, în atenția Departamentului Legal.

DATE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM

Instantor poate colecta și procesa următoarele informații pe care ni le împărtășiți  sau pe care Instantor le colectează atunci când utilizați Serviciul:

a) Detaliile personale și de contact, cum ar fi Codul Numeric Personal sau date similare, numele, adresa, vârsta, sexul, numărul de telefon, adresa de e-mail;

b) Informații financiare, cum ar fi numele băncii dvs., numărul contului bancar, numărul conturilor, împrumuturile și istoricul tranzacțiilor cu până la 12 luni în urmă (tranzacție, plătitor, beneficiar, sumă, sold și dată), inclusiv fluxul lunar de numerar (salarii și cheltuieli), overdrafturi și, ocazional, informații privind împrumuturile, ipotecile și conturile de tranzacționare (puteți afla mai multe informații mai jos, în secțiunea “Care sunt sursele informațiilor?”); și

c) Informații tehnice referitoare la dispozitivul pe care îl utilizați atunci când utilizați Serviciul, cum ar fi tipul de browser, adresa IP, tipul dispozitivului, sistemul de operare.

CARE SUNT SURSELE INFORMAȚIILOR?

Detaliile personale și de contact, precum și informațiile financiare (împreună formând “Datele contului“) sunt colectate de la serviciul dvs. de internet bancar, în urma acceptului dvs. Putem, de asemenea, să obținem astfel de informații de la o companie care vă solicită să vă identificați sau să prezentați capacitățile financiare sau statutul (după caz), prin validarea acestor informații în raport cu informațiile colectate de la serviciul dvs. de internet bancar. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în legătură cu acordul dvs. asupra accesului, folosim numai informații din conturile tranzacționale, adică nu din împrumutul dvs., ipoteci, tranzacții și alte conturi. Informațiile tehnice sunt colectate atunci când interacționați cu Serviciul sau cu site-urile noastre web.

CUM UTILIZĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Vom folosi informațiile dvs. în conformitate cu această Politică de Confidențialitate și cu legile aplicabile, inclusiv legile privind protecția datelor și legile privind serviciile de plată, pentru următoarele scopuri:

  • Cu consimțământul dvs., vom folosi datele Contului pentru a presta Serviciul. Acesta include, de asemenea, măsurarea utilizării de către dvs. a Serviciului, detectarea și rezolvarea problemelor tehnice, asigurarea calității, menținerea serviciului în condiții de siguranță și securitate, prevenirea și investigarea activităților ilegale asupra Serviciului și aplicarea Termenilor și Condițiilor noastre;
  • Pentru a ne urmări interesele legitime, este posibil să folosim informațiile tehnice (descrise mai sus) pentru a analiza utilizarea și a îmbunătăți Serviciul.
  • Pentru a stabili, a înainta sau a ne apăra în cauzele legale; a răspunde procedurilor legale (de exemplu, ordine judecătorești sau citații) dacă considerăm cu bună-credință că este necesar să facem acest lucru; și pentru a respecta legislația aplicabilă activității Instantor, cum ar fi legile contabile și fiscale.

Vom procesa, de asemenea, informațiile dvs. într-un format ne-identificabil, în scopuri analitice și pentru îmbunătățirile viitoare aduse Serviciului.

ÎN CE MOD DIVULGĂM DATELE PERSONALE?

Datele personale colectate prin intermediul Serviciului pot fi divulgate următoarelor categorii de destinatari:

  • Clienții noștri, cu care ați fost de acord să le împărtășiți prin intermediul Serviciului. Rețineți că după dezvăluirea datelor dvs. către destinatarul convenit, destinatarii sunt responsabili în mod independent de prelucrarea ulterioară a datelor dvs. personale, în conformitate cu politicile lor de confidențialitate.
  • Alte companii din cadrul grupului nostru de companii, sau orice succesori în drepturi ai activității sau  ai activelor noastre. O listă a grupului nostru de companii este disponibilă la cerere.
  • În măsura în care este necesar pentru a furniza Serviciul, putem divulga și datele dvs. personale distribuitorilor Serviciilor, precum și furnizorilor de servicii și subcontractanților contractați pentru a îndeplini funcții în numele nostru sau pentru a ne furniza servicii, cum ar fi furnizorii de infrastructură și cei de servicii juridice, de contabilitate, de audit și de alte servicii profesionale. Tuturor furnizorilor de servicii și subcontractanților le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal în alte scopuri decât în vederea furnizării acestor servicii către noi sau conform altor prevederi legale.
  • De asemenea, putem divulga date cu caracter personal terțelor părți, dacă acest lucru este cerut de lege sau ca răspuns al  cererilor legale, de exemplu, hotărârilor instanțelor judecătorești, citațiilor sau cererilor specifice din partea instituțiilor de aplicare a legii.În plus, putem utiliza și divulga informații în formă anonimă sau agregată (astfel încât niciun individ nu poate fi identificat personal) în scopuri de marketing și de dezvoltare strategică.
    Luăm toate măsurile legale, tehnice și organizatorice rezonabile pentru a ne asigura că datele dvs. sunt procesate în siguranță și cu un nivel adecvat de protecție atunci când sunt transferate sau distribuite unor anume terțe părți.

PARTAJAREA INFORMAȚIILOR CU DESTINATARI DIN EXTERIORUL ȚĂRII DVS. DE REȘEDINȚĂ

Unele dintre părțile terțe identificate mai sus pot fi situate în afara țării dvs. de reședință, inclusiv în afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European (adică într-o așa-numită țară terță), caz în care vom lua toate măsurile necesare cerute de legislația aplicabilă pentru ca acest transfer transfrontalier de informații să fie conform cu legislația aplicabilă. Aceste măsuri pot include, de exemplu, utilizarea clauzelor contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau asigurarea faptului că destinatarul este certificat în cadrul acordului US-UE Shield Privacy Framework.

PENTRU CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. PERSONALE?

Vom păstra datele dvs. personale atâta timp cât este necesar pentru a furniza Serviciul, timp care în mod normal este de câteva minute. Cu toate acestea, în cazul în care suspectăm sau detectăm erori în datele dvs., care pot duce la deteriorarea calității serviciilor și/sau furnizarea de date incorecte către compania cu care doriți să împărtășim datele dvs., vom păstra datele atât timp cât este necesar pentru a le remedia ,în mod normal câteva zile, dar nu mai mult de două săptămâni. Atunci când legea aplicabilă impune un anumit timp de reținere, cum ar fi legislația contabilă sau fiscală, datele dvs. vor fi păstrate pentru perioada minimă cerută de aceste legi. Datele dvs. personale vor fi șterse sau anonimizate atunci când nu mai sunt relevante pentru scopurile în care au fost colectate.
Vă rugăm să rețineți că datele dvs. personale, în pofida celor menționate mai sus, pot fi stocate de către noi în numele clienților noștri, adică nu pentru scopurile noastre. Puteți afla mai multe detalii în secțiunea “Prelucrarea efectuată în calitate de operator de date personale” de mai jos.

SECURITATE

Ne angajăm să protejăm datele dvs. personale și să luăm măsurile adecvate pentru a le menține în siguranță și pentru a împiedica accesul sau utilizarea neautorizată. Spre exemplu, toate datele cu caracter personal colectate vor fi tratate cu confidențialitate cât mai mult posibil și, dacă este cazul, vor fi transmise și gestionate prin utilizarea de SSL (strat secundar de securitate) și aplicarea procedurilor de  criptare securizată.

COPII

Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au dreptul să utilizeze Serviciul. Nu colectăm și nu vom colecta cu bună știință informații de la persoane nesupravegheate cu vârste de sub de 18 ani. În cazul în care aflăm că deținem date cu privire la o astfel de persoană, vom lua toate măsurile rezonabile pentru a șterge aceste date, cu condiția să nu fim împiedicați în mod legal de a face acest lucru.

DREPTURILE DVS.

În conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, aveți anumite drepturi în calitate de așa numit subiect de date. Drepturile sunt enumerate mai jos. Rețineți că drepturile nu sunt necondiționate și că încercarea de a invoca oricare dintre drepturile enumerate mai jos nu ne va determina întotdeauna să acționăm în conformitate cu solicitarea.

Retragerea consimțământului: Aveți dreptul să vă retrageți acordul pentru prelucrarea datelor dvs. Dacă vă retrageți acordul, vă rugăm să rețineți că acest lucru nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere și că Instantor poate, în anumite circumstanțe, să aibă un alt temei juridic pentru prelucrare și, prin urmare, poate avea dreptul să continue prelucrarea.

Dreptul la acces: Sunteți îndreptățit în orice moment și în mod gratuit să primiți o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs. și să primiți informații despre modul în care acestea sunt procesate. Vă rugăm să rețineți că Instantor trebuie să vă poată stabili identitatea pentru a putea răspunde la solicitarea dvs.

Dreptul de a rectifica și a restricționa: Aveți dreptul, fără întârzieri nejustificate, de a corecta datele personale inexacte sau incomplete despre dvs. În plus, aveți dreptul să solicitați ca Instantor să restricționeze prelucrarea datelor dvs. personale în anumite condiții când, de exemplu, contestați exactitatea datelor personale sau Instantor nu mai are nevoie de datele personale în scopul procesării descrise în prezentul document.

Dreptul de ștergere: Aveți dreptul să ștergeți datele personale fără întârzieri nejustificate, dacă, de exemplu, datele personale nu mai sunt necesare pentru un scop descris în cadrul acestui document. Vă rugăm să rețineți că Instantor nu are obligația de a șterge datele cu caracter personal dacă Instantor poate demonstra că prelucrarea este necesară, de exemplu, pentru stabilirea, înaintarea sau apărarea împotriva unei reclamații legale sau pentru a respecta o cerință legală.

Dreptul de a obiecta: Aveți dreptul de a contesta prelucrarea de către Instantor a datelor dvs. personale bazându-vă pe interese legitime. Dacă vă opuneți unei astfel de procesări, Instantor nu va mai avea dreptul să proceseze datele dvs. personale pe baza unui astfel de temei juridic, cu excepția cazului în care Instantor poate demonstra un alt interes legitim care are prioritate față de interesele dvs.

Dreptul la portabilitatea datelor: De asemenea, puteți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc și pe care le-ați furnizat către Instantor într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de un terminal. Aveți dreptul să transmiteți aceste date personale unui alt operator de date.
Dacă doriți să primiți o copie a datelor personale pe care le procesăm despre dvs., ori dacă doriți să exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus sau să vă retrageți consimțământul, vă rugăm să ne contactați la adresa
privacy@instantor.com sau pe Ofițerul nostru pentru protecția datelor la, adresa dpo@instantor.com.

În cazul în care sunteți nemulțumit de prelucrarea datelor dvs. personale, puteți, de asemenea, să depuneți o plângere la autoritatea suedeză pentru protecția datelor (Swe: Datainspektionen) la adresa datainspektionen@datainspektionen.se sau Box 8114, 104 20 Stockholm, Suedia, telefon +46 08 -657 61 00. Puteți, de asemenea, să contactați autoritatea de supraveghere a protecției datelor din țara dvs. de reședință, care în acest caz va coopera cu autoritatea suedeză pentru protecția datelor.

Instantor își rezervă dreptul de a actualiza periodic și de a efectua modificări la această Politică de Confidențialitate. Înainte de a aduce modificări importante la această Politică de Confidențialitate, vă vom informa despre acestea pe website-ul nostru. Vă rugăm să verificați acest website în mod regulat pentru orice actualizare a acestei Politici de Confidențialitate.

În cazul unui incident operațional sau de securitate care afectează informațiile utilizatorilor noștri, vom face disponibile informațiile necesare pe website-ul nostru. Dacă preferați să primiți notificări prin alte mijloace, vă rugăm să ne contactați la adresa privacy@instantor.com.
Vă rugăm să vizitați website-ul nostru la https://www.instantor.com pentru mai multe informații despre noi și serviciile noastre.

PRELUCRAREA EFECTUATĂ ÎN CALITATE DE OPERATOR DE DATE PERSONALE

Serviciul oferit de noi pentru clienți implică stocarea, în numele respectivului client, a informațiilor pe care dvs. ați fost de acord să le împărtășiți cu acel client. Oferim acest spațiu de stocare clienților noștri și nu vom folosi datele personale stocate pentru câștigurile noastre. Este responsabilitatea clienților noștri să utilizeze datele personale în conformitate cu legile aplicabile, aceștia fiind liberi să șteargă oricând informațiile din spațiul nostru de stocare. Pentru această prelucrare a datelor dvs. personale, clienții noștri (spre exemplu, compania către care ați agreat în a împărtăși informațiile) sunt operatori de date. Noi reprezentăm operatorul de date al clienților noștri pe măsură ce stocăm datele în numele lor și vom folosi datele doar conform instrucțiunilor clienților noștri. În aceste scopuri, întotdeauna vom încheia un acord de prelucrare a datelor cu clienții noștri. Dacă nu doriți ca compania cu care ați împărtășit datele să le stocheze, vă rugăm să contactați compania respectivă.