INSTANTOR KÄYTTÖ- JA SOPIMUSEHDOT

Nämä käyttö- ja sopimusehdot (”ehdot”) säätävät palveluun pääsyäsi ja/tai sen käyttöäsi (kuten määriteltynä alla), jonka Instantor AB (rek.nro. 556818-2835) ja sen tytäryhtiöt ja yhteistyökumppanit (“Instantor”, “me” tai “meidän”) tarjoavat sinulle. Instantor on Ruotsissa perustettu osakeyhtiö, jonka rekisteröity osoite on Vasagatan 11, 111 20 Stockholm. Nämä ehdot ja Instantorin yksityisyysehdotja muut ehdot, joihin suostut, toimivat sopimuksena sinun eli palvelun käyttäjän (“käyttäjä” tai “sinä”) ja Instantorin välillä (yhdessä “sopimus”). Lue seuraavat tiedot huolella ennen palvelun käyttöä.

1. Ehtojen ja muutoksien hyväksyntä

1.1 Yhdistäessäsi palveluun tai käyttäessäsi sitä valtuutat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja hyväksynyt nämä ehdot. Jos et hyväksy ehtoja, älä käytä palvelua.

1.2 Instantor pidättää oikeuden muokata näitä ehtoja milloin tahansa oman harkintakykynsä mukaan. Kun muutoksilla on huomattavia vaikutuksia sinuun, me tiedotamme muutoksista etukäteen vähintään kaksi (2) kuukautta ennen muutosten toimintaan astumista joko sähköpostitse tai julkaisemalla päivitetyt ehdot verkkosivuillamme. Jos jatkat palvelun käyttöä muutosten toimeenpanon jälkeen, se katsotaan ehtojen päivitysten hyväksynnäksi. Päivitetyt ehdot toimivat päiväyksestä eteenpäin eivätkä ne vaikuta menneisiin tapahtumiin. Jos et hyväksy sopimukseen tehtyjä muutoksia, voit muutosten toimeenpanoon asti päättää sopimuksen täysin ilmaiseksi ja sopimuksen päättyminen astuu voimaan välittömästi.

2. Palvelu

2.1 Instantorin palvelu tarjoaa sinulle käyttäjänä mahdollisuuden todentaa henkilöllisyytesi nopeasti ja turvallisesti, ja voit toimittaa taloustietoja pankeille, luotonantajille ja muille verkkomaksujen ja -palveluiden tuottajille, esimerkiksi hakiessasi lainaa tai luottoa, tai pyydettäessä tilin vahvennusta maksuja tai asiakkaan tuntemisvelvoitetta (Know Your Customer) varten (“Palvelu”).

2.2 Yhdistät palveluun oman verkkopankkisi tai vastaavan palvelun kautta. Saadessamme hyväksyntäsi etukäteen, me keräämme oleelliset henkilö- ja taloustiedot verkkopankistasi, jotta voimme tarjota palveluamme. Näihin tietoihin voi sisältyä henkilötunnuksesi, tilinumerosi, yhteystietosi, kuukausittainen rahavirtauksesi (palkat ja kulut), maksajat ja maksunsaajat, tilinylitykset, lainat ja muut maksutiedot. Nämä tiedot kerätään raporttiin, jonka jaat kolmannelle osapuolelle, jolle olet antanut luvan palvelussa nähdä tietosi.

2.3 Palvelun päätoiminnot (eli tietojen keräys, järjestäminen ja siirtäminen) eivät vie muutamasta sekunnista muutamaan minuuttia kauempaa yhtä palvelun käyttökertaa kohden. Sinun tulee vain antaa hyväksyntäsi yksityisyysehdoissa kerrottujen tietojen keräämiseen, eikä sinun tarvitse antaa Instantorille mitään erillisiä tietoja käyttääksesi palvelua.

3. Käyttäjän velvollisuudet

3.1 Palvelun käyttäjänä valtuutat ja hyväksyt seuraavat:

(A) Käytät palvelua ainoastaan tarkoituksiin, jotka ovat näiden kohtien mukaisia ja hyväksymiä:

(i) ehdot; ja

(ii) kaikki soveltuvat lait, säädökset ja yleisesti käytetyt toimet ja ohjeet vastaavissa toimivalloissa;

(B) Olet vastaavan pankkitilin oikea omistaja ja sinulla on oikeus jakaa verkkopankin tiedot kanssamme, mukaan lukien tiedot toisten henkilöiden kanssa jaetuista tileistä;

(C) Sinä olet yksinomaan vastuussa yksityisyytesi ja turvatietojesi suojaamisesta, esimerkiksi verkkopankkisi kirjautumistiedoista;

(D) Olet vähintään 18-vuotias ja olet laillisesti oikeutettu noudattamaan näitä ehtoja;

(E) Palvelun käyttö muiden henkilöiden tai kolmansien osapuolien toimesta on ehdottomasti kielletty. Valtuutat kertovasi Instantorille välittömästi, jos saat tietoosi, että tietojasi käytetään väärin tai niiden turvallisuus on vaarantunut;

(F) Et käytä palvelua laittomiin ja/tai valtuuttamattomiin käyttötarkoituksiin;

(G) Ymmärrät ja hyväksyt, että palvelun automatisoitu käyttö on kiellettyä;

(H) Tarjoat aitoja, oikeita, ajantasaisia ja täysiä tietoja, mukaan lukien tiedot kaikista maksutapahtumista ja maksunsaajista koskien vastaavaa pankkitiliä ja ajanjaksoa pankkisi tiliotteessa tai vastaavassa tiedostossa, ja et vilpillisesti jätä kertomatta tai muokkaa näitä tietoja; ja

(I) Et käännä ohjelmakoodia, takaisin mallinna, muokkaa tai purkaa mitään palvelun ohjelman osaa, ellei se ole lain puitteissa sallittua.

3.2 Jos et hyväksy tämän osion 3 ehtoja, et voi käyttää palveluamme. Jos käytät palvelua osion 3 ehtojen vastaisesti tai jos palvelun käyttösi aiheuttaa haittaa Instantorille tai kolmannelle osapuolelle, Instantorilla on oikeus estää pääsysi palveluun välittömästi ja päättää sopimus ilmoittamalla siitä sinulle kirjallisesti.

4. Kommunikaatio ja tekniset vaatimukset

4.1 Hyväksyt, että kaikki Instantorin palveluun liittyvät kommunikoinnit suoritetaan verkossa ja sähköpostitse, ja että sopimus solmitaan englanniksi tai asuinmaasi virallisella kielellä. Instantorin ensisijainen kieli kanssasi kommunikoimiseksi on englanti. Kuitenkin pyynnöstäsi ja tarjonnan mukaan voit saada kommunikaation asuinmaasi virallisella kielellä.

4.2 Käyttääksesi palvelua sinulla tulee olla internetyhteys. Palvelua voidaan käyttää tavallisessa internetselaimessa eikä se vaadi erityisten ohjelmistojen asentamista.

4.3 Näiden kriteereiden täyttämisessä epäonnistuminen voi johtaa lisäistuntoihin palvelun teknisen suorituskyvyn laadun puutteen vuoksi. Instantor ei ole vastuussa palvelussa olevista vioista, jotka johtuvat siitä, ettei sinulla on vaadittavaa laitteistoa, ohjelmistoa ja/tai internetkapasiteettia. Instantor pidättää oikeuden ajoittain muuttaa teknisiä vaatimuksia.

5. Yksityisyys ja henkilötiedot

5.1 Palvelun osana meidän tulee kerätä ja käyttää tiettyjä henkilötietojasi. Yksityisyystoimemme ovat kuvattuna yksityisyysehdoissamme.

6. Vastuuvelvollisuuden rajoitukset

6.1 Ymmärrät ja hyväksyt, että Instantor, sen yhteistyökumppanit, työntekijät, asioitsijat, avustajat ja lisensoijat eivät ole vastuussa mistään suorasta, epäsuorasta, sattumanvaraisesta, erityisellä tavalla seuraamuksellisesta tai esimerkillisestä vauriosta, joka voi kohdistua sinuun, sattuipa se miten tahansa tai minkä tahansa vastuuvelvollisuuden teorian alla. Tähän sisältyy muttei pelkästään rajoitu pääoman menetys (suorasti tai epäsuorasti tapahtunut), tai liikearvon, yrityksen maineen tai muun aineettoman asian menetys.

6.2 Koska jotkin toimivallat kieltävät vastuuvelvollisuuden estot tai rajoitukset koskien sattumanvaraisia vahinkoja, yllä oleva rajoitus ei välttämättä koske sinua. Mikäli joitain rajoituksia pidetään soveltumattomina tai vahvistamattomina jostakin syystä, Instantorin enimmäisvastuu sinulle minkäänlaisesta epäsuorasta vauriosta on rajoitettuna yhteensä 1 000 SEK summaan.

6.3 Missään tapauksessa, ellei pakollinen laki toisin määrää, Instantorin vastuuvelvollisuus palvelun tai näiden ehtojen yhteydessä ylitä 1 000 SEK summan määrää, vaikka vastuuvelvollisuus syntyisi sopimuksesta, vahingosta, säännöistä tai muista syistä.

7. Takuiden vastuuvapauslauseke

7.1 Vaikka Instantorin tavoitteena on tarjota parasta mahdollista palvelua, Instantor ei kykene takaamaan palvelun saatavuutta tai luotettavuutta tai palvelussa olevien tietojen todenmukaisuutta. Instantoria ei voida pitää vastuussa, jos palvelu ei ole saatavilla tai jokin tieto tai toiminto ei toimi kuten pitäisi.

7.2 Instantor ei kykene takaamaan, että (i) palvelu vastaa odotuksiasi, (ii) palvelu on keskeyttämätön, ajantasainen, turvallinen tai virheetön, (iii) palvelun käytöstä saadut tulokset ovat todenmukaisia tai luotettavia, (iv) palvelusta saamiesi tai ostamiesi tuotteiden, palveluiden, tietojen tai muiden materiaalien laatu vastaa odotuksiasi, (v) teknologiassa olevat virheet korjataan, tai (vi) palvelusta saamiensa, sinua koskevien tietojen avulla tehdyt kolmansien osapuolien päätökset ovat oikeita, sinun etujesi mukaisia tai muutoin vastaavat odotuksiasi.

7.3 Käytät palvelua omalla vastuullasi. Palvelu tarjotaan siinä kunnossa kuin se on ja sen mukaan, kuin se on saatavilla. Instantor kieltäytyy minkäänlaisista palvelua, sen sisältämiä tai sieltä saatuja tietoja koskevista takuista, olipa niin esitetty tai viitattu, mukaan lukien muttei rajoitettuna viitattuihin takuisiin koskien myyntikelpoisuutta, sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen tai kolmansien osapuolien oikeuksien rikkomattomuuteen.

8. Korvaus

Hyväksyt suojaavasi ja täysin korvaavasi Instantorille ja heidän yhteistyökumppaneilleen kaikenlaiset kolmansien osapuolien väitteet, vastuut, vauriot ja kulut (mukaan lukien muttei rajoitettuna kohtuulliset asianajajakulut), jotka syntyvät palvelusi käytöstä, näiden ehtojen rikkomisestasi, muun tilisi käyttäjän ehtojen rikkomisesta, immateriaalioikeuksien rikkomisesta tai muusta kenen tahansa muun henkilön oikeuden rikkomisesta.

9. Immateriaalioikeudet

9.1 Instantor, Instantorin toimittajat ja/tai sen lisensoijat omistavat kaikki palvelun oikeudet mukaan lukien immateriaalioikeudet (mukaan lukien muttei rajoitettuna tuotemerkit, tekijänoikeudet, muotoilukeksinnöt, patentit ja palvelun lähdekoodi ja toiminnot). Nämä ehdot eivät siirrä mitään immateriaalioikeuksia Instantorilta sinulle ja kaikki näiden omaisuuksien oikeudet, nimet ja edut säilyvät täysin Instantorilla. Instantor AB, instantor.com, logo ja kaikki muut tuotemerkit, palvelumerkit, grafiikat ja logot, joita käytetään palvelussa ovat Instantorin tuotemerkkejä tai rekisteröityjä tuotemerkkejä.

9.2 Palvelusi käyttö ei anna sinulle oikeutta tai lisenssiä uudelleen tuottaa tai millään tavalla käyttää Instantorin tai kolmansien osapuolien tuotemerkkejä.

10. Force majeure

Vapautat Instantorin viivästyksistä tai suorituksen epäonnistumisesta, jos ne johtuvat ennakoimattomista olosuhteista tai eivät ole force majeuren vaatineen osapuolen aiheuttamia tai hallinnassa olevia syitä. Näihin lukeutuu ulkopuoliset voimat, tulipalot, tulvat, räjähdykset, kapinat, sodat, hurrikaanit, sabotaasit, terrorismi, vandalismi, onnettomuudet, hallituksen estot, hallituksen toimet, määräykset, lakot ja muut tapahtumat, vaikka osapuoli olisi kohtuullisin toimin yrittänyt ehkäistä, välttää, viivästyttää tai siirtää näiden tapahtumien seuraamuksia. Osapuoli ei ole tällöin ole syyntakeinen, jos ei kykene toimimaan näiden ehtojen vaatimusten mukaisesti.

11. Muut

11.1 Jos jostain syystä pätevä toimivalta huomaa jonkun näiden ehtojen kohdasta olevan toteuttamattomissa, sitä kohtaa toteutetaan niin hyvin kuin mahdollista ja muut ehtojen kohdat pysyvät täysin voimassa.

11.2 Jos sinulla on kysyttävää näistä palveluehdoista, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen contact@instantor.com. Älä liitä henkilö- tai taloustietojasi sähköpostiin.

12. Määräaika ja sopimuksen päättäminen

Tämä sopimus astuu voimaan hyväksyessäsi nämä ehdot ja pysyy voimassa, kunnes toinen osapuoli päättää sopimuksen. Voit päättää sopimuksen ilmaiseksi milloin tahansa toimittamalla kirjallisen ilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen contact@instantor.com. Instantor antaa kahden (2) kuukauden varoitusajan kirjallisesti päättäessään itse sopimuksen, ellei näissä ehdoissa mainittuja muita sopimuksen päättämistapoja käytetä.

13. Valitukset

13.1 Vannomme varmistavamme, että saat meiltä korkealaatuista palvelua. Mikäli olet tyytymätön palveluumme tai uskot virheen tapahtuneen käyttäessäsi palvelua, ota meihin yhteyttä mahdollisimman pian. Saadaksesi täydet tiedot valitusten käsittelytoimistamme tai lähettääksesi valituksen, ota meihin yhteyttä osoitteeseen contact@instantor.com.

13.2 Käsittelemme valitukset pikaisesti ja pyrimme ratkaisemaan valitustapaukset 15 arkipäivän kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet valituksen. Mikäli emme erityisistä syistä johtuen kykene tarjoamaan sinulle vastausta 15 arkipäivän kuluessa, me tiedotamme sinulle näistä syistä ja saatamme pidentää vastausaikaamme 35 päivään. Jos et vastaanota lopullista vastaustamme tai olet tyytymätön siihen, voit Ruotsissa asuessasi ottaa yhteyttä Integritetsskyddsmyndigheten lähettääksesi valituksen osoitteeseen Box 174, 101 23 Stockholm, sähköpostiosoite imy@imy.se. Sinun tulisi tehdä niin 6 kuukauden kuluessa lopullisesta vastauksestamme. Jos asut Ruotsin ulkopuolella, sinulla on myös oikeus lähettää valituksesi paikalliselle oikeusasiamiehelle asuinmaassasi ja noudattaa paikallisia laki- ja korjaustoimia rekisteröidäksesi valituksesi. Voit lukea lisätietoja Euroopan kuluttajansuojan tietoverkosta osoitteessa https://ec.europa.eu.

14. Hallitsevat lait ja kiistojen ratkaisu

Ehtoja sekä sinun ja Instantorin välistä suhdetta hallinnoi Ruotsin lait ja sitä tulkitaan niiden mukaan, ilman vaikutuksia lakiperiaatteiden konflikteista, jotka syntyvät eroista asuinmaasi lakien vuoksi. Mikäli Ruotsin lain mukainen toiminta on vastoin käyttäjän asuinmaan lakeja, asuinmaasi kansallista lakia noudatetaan siten, että ehtoihin ulottuvat toimet minimoidaan. Ruotsin tuomioistuin tai asuinmaasi tuomioistuin voi sinun valintasi mukaan saada toimivallan kiistojen, riitojen tai väitteiden, tai Instantorin ja sinun välisen suhteen asioiden ratkaisemiseksi.