UVJETI I ODREDBE

Ovi Uvjeti i Odredbe (“Uvjeti“) uređuju vaš pristup i / ili upotrebu Usluge (kako je dolje definirano) koju Instantor AB (registracijski br. 556818-2835), kao i njegove podružnice i povezana društva (“Instantor” , “Mi“, “nas” ili “naše“) pružaju vama. Instantor je društvo s ograničenom odgovornošću osnovano u Švedskoj sa sjedištem u Vasagatan 16, 111 20 Stockholm. Ovi Uvjeti i Odredbe i Pravila privatnosti Instantora [link to privacy policy] i svi dodatni uvjeti s kojima se slažete sačinjavaju cjelokupni ugovor između vas, odnosno korisnika Usluge (“korisnik” ili “vi“) i Instantora (zajedno čini “Ugovor“). Molimo vas da pažljivo pročitate informacije u nastavku prije početka korištenja Usluga.

1. Prihvaćanje Uvjeta i promjena

1.1 Pristupom ili korištenjem Usluge, vi potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili ove Uvjete. Ako se ne slažete s Uvjetima, nemojte koristiti Uslugu.

1.2 Instantor zadržava pravo izmjene ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku, a po vlastitoj diskrecijskoj ocjeni. Ako bi takve izmjene imale značajan negativan učinak na vas, o istima ćemo vas unaprijed obavijestiti najmanje dva (2) mjeseca prije nego što takve promjene stupe na snagu i to putem e-pošte ili objavom izmijenjenih Uvjeta na našoj web stranici. Vaša daljnja upotreba Usluge nakon što nastupi neka izmjena Uvjeta smatra se prihvaćanjem izmijenjenih Uvjeta. Izmijenjeni Uvjeti će se primjenjivati u razdoblju od dana njihovog stupanja na snagu, bez retroaktivne mogućnosti primjene. Ako ne prihvaćate bilo koje izmjene u Ugovoru, možete besplatno prekinuti Ugovor najkasnije do datuma kada promjene stupaju na snagu.

2. Usluga

2.1 Instantor usluga vam omogućuje da se kao potrošač brzo i sigurno identificirate i da pošaljete financijske informacije koje od vas mogu zahtijevati banke, kreditne institucije i drugi vezano uz stupanje u transakcije s vama  ili pružanje on-line usluga, kao što su zahtjevi za zajmove i kredite, potvrde računa za isplate i KYC procesi (Know Your Customer) (“Usluga“).

2.2 Usluzi pristupate putem vlastite internetske banke ili slično. Uz vaše prethodno izričito dopuštenje, pribaviti ćemo relevantne osobne i financijske podatke iz vaše internetske banke potrebne za pružanje naše Usluge. To može uključivati vaš nacionalni identifikacijski broj, broj računa, kontakt podatke, mjesečni novčani tijek (plaće i izdaci), platitelje i primatelje plaćanja, prekoračenja, kredite i ostale transakcije. Podaci se iskazuju kroz izvješće koje šaljete trećoj strani s kojom ste pristali dijeliti svoje podatke putem Usluge. Kao dio takvog izvješća, možemo istaknuti i naglasiti određene gore opisane informacije koje smatramo važnima u svrhu procjene vašeg identiteta, financijskog statusa i mogućnosti. To može uključivati, bez ograničenja, saldo vašeg računa na različite datume, plaće i druge prihode, broj kredita i zajmova, mjesečne štednje, troškove stanovanja, investicije i slično. Kako bismo sastavili što točnije izvješće o prikazu vašeg financijskog statusa i mogućnosti, prikupljamo podatke sa svih vaših računa za plaćanje (tj. uobičajeno vaš račun na koji se isplaćuje plaća, te računi koji se koriste za isplatne transakcije, kao što su računi kreditne kartice), kao i s drugih računa kao što su štedni računi, kreditni računi, hipotekarni računi i investicijski računi dostupni putem internetske banke.

2.3 Izvršenje glavnih elemenata Usluge (npr. prikupljanje, strukturiranje i dostava vaših podataka) neće trajati više od nekoliko sekundi do nekoliko minuta po zahtjevu kad koristite Uslugu. Osim pružanja pristupa podacima o računima opisanim u našim Pravilima privatnosti, Instantoru ne morate dati dodatne podatke kako biste koristili Uslugu.

3. Obveze korisnika

3.1 Kao korisnik usluge, jamčite i prihvaćate da ćete se pridržavati sljedećeg:

(A) Koristit ćete Uslugu samo u svrhe koje su dopuštene i u skladu s:

(i) ovim Uvjetima; i

(ii) bilo kojim primjenjivim zakonom, propisom ili opće prihvaćenim praksama ili smjernicama u odgovarajućim nadležnostima;

(B) Vi ste zakoniti vlasnik pojedinog bankovnog računa i ovlašteni učiniti nam dostupnim relevantne podatke vaše internetske banke, uključujući podatke o zajedničkim računima čiji ste suvlasnik s nekom drugom osobom;

(C) Vi ste isključivo odgovorni za zaštitu povjerljivosti Vaših osobnih sigurnosnih podataka, kao što su pristupni podaci za Vašu internet banku;

(D) Imate najmanje 18 godina i imate pravnu sposobnost sklopiti ove Uvjete;

(E) svaka upotreba Usluge od strane bilo koje druge osobe ili treće strane strogo je zabranjena. Obvezni ste odmah obavijestiti Instantor o bilo kakvoj neovlaštenoj upotrebi ili o kršenju sigurnosti o kojem imate saznanja;

(F) Nećete koristiti Uslugu za bilo kakvu ilegalnu i / ili neovlaštenu upotrebu;

(G) Primate na znanje i prihvaćate da je svaka automatizirana upotreba Usluge zabranjena;

(H) Dat ćete istinite, točne, važeće i potpune podatke, uključujući podatke o svim transakcijama i primateljima plaćanja, a za određeni bankovni račun i vremensko razdoblje, a kako su isti pribavljeni s  vašeg izvatka računa internet banke ili slično, i nećete prijevarno zadržati ili mijenjati takve podatke; i

(I) Nećete dekompilirati, vršiti obrnuti inženjering, mijenjati ili rastavljati bilo koji softverski dio Usluge, osim i isključivo u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom.

3.2 Ako se ne pridržavate Članka 3, nemate pravo koristiti Uslugu. Ako upotrebljavate Uslugu i kršite odredbe ovog Članka 3 ili ako upotreba može prouzročiti štetu društvu Instantor ili trećoj strani, Instantor ima pravo odmah obustaviti vaš pristup ili raskinuti Ugovor putem pisane obavijesti.

4. Komunikacija i tehnički zahtjevi

4.1 Suglasni ste da će se sva komunikacija s Instantorom u vezi s Uslugom provoditi on-line i putem elektronske pošte, te da će Ugovor biti zaključen na engleskom jeziku ili na službenom jeziku vaše zemlje prebivališta. Instantorov primarni jezik za komunikaciju s vama je engleski. Međutim, na vaš zahtjev i gdje je to moguće, omogućiti će vam se komunikacija na službenom jeziku vaše zemlje prebivališta.

4.2 Za korištenje Usluge, morate imati pristup internetu. Usluga se može koristiti s prosječnim internetskim preglednikom i ne zahtijeva instalaciju posebnog softvera.

4.3 Nepridržavanje ovih zahtjeva može rezultirati dodatnim sesijama zbog nedostatka kvalitete u tehničkoj izvedbi Usluge. Instantor nije odgovoran za bilo kakve neispravnosti u Usluzi uslijed nedostatka odgovarajuće opreme, hardvera ili softvera i / ili internetskog kapaciteta. Instantor zadržava pravo na povremene izmjene tehničkih zahtjeva.

5. Privatnost i osobni podaci

5.1 U okviru pružanja Usluge vama, moramo prikupljati i obrađivati određene osobne podatke. Naša pravila o privatnosti opisana su u našim Pravilima privatnosti.

6. Ograničenje odgovornosti

6.1 Osim ako nije drugačije navedeno u primjenjivom zakonu, a koji se primjenjuje na Instantor, izričito shvaćate i slažete se da Instantor, njegove podružnice, zaposlenici, agenti, suradnici i davatelji licence neće biti odgovorni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu posljedičnu ili primjerenu štetu koja vam može nastati, bez obzira na uzrok i bez obzira na bilo koju teoriju o odgovornosti. To uključuje, ali nije ograničeno na, izmaklu dobit (bilo izravnu ili neizravnu), bilo kakav gubitak dobre vjere ili poslovnog ugleda kao i bilo koji drugi nematerijalni gubitak.

6.3 Ni u kojem slučaju, osim ako to nije u skladu s obvezujućim zakonima, Instantorova ukupna odgovornost za štetu koja proizlazi iz ili u svezi s Uslugom ili iz ovih Uvjeta, bez obzira na osnovu nastanka, odnosno je li ugovorna, izvanugovorna, statutarna ili dr., ne može biti veća od 1000 SEK.

7. Odricanje od jamstva

7.1 Iako je namjera Instantora pružiti najbolju moguću uslugu, Instantor ne može jamčiti dostupnost Usluge ili pouzdanost ili točnost podataka koji se prikazuju putem Usluge. Instantor se ne može smatrati odgovornim ako usluga nije dostupna ili ako neke informacije ili funkcionalnost ne radi prema očekivanjima.

7.2 Instantor ne jamči da će (i) Usluga zadovoljiti vaše zahtjeve, (ii) usluga biti neprekinuta, pravodobna, sigurna ili bez grešaka, (iii) rezultati koji će se dobiti korištenjem Usluge biti točni ili pouzdani (iv) kvaliteta bilo kojeg proizvoda, usluga, informacija ili drugog materijala kupljenog ili dobivenog putem Usluge zadovoljiti vaša očekivanja, (v) otkloniti eventualne pogreške u tehnologiji ili (vi) da će odluke koje donosi treća strana temeljem informacija o vama dobivenima putem Usluge biti točne, u vašu korist ili na neki drugi način ispuniti vaša očekivanja.

7.3 Korištenje Usluge je na vašu vlastitu odgovornost. Usluga se pruža na temelju “kakva jest” i “kako je dostupna”. Instantor se izričito odriče svih jamstava bilo koje vrste o uslugama i svim informacijama koje su uključene ili dostupne iz Usluge, bilo izričitim ili podrazumijevanim, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumijevana jamstva o mogućnostima prodaje, prikladnosti za određenu svrhu i nepridržavanja prava trećih strana.

8. Naknada štete

Suglasni ste da ćete zaštiti, te u cijelosti obeštetiti Instantora i njegove podružnice od svih mogućih potraživanja trećih strana, odgovornosti, štete, troškova i troškova trećih strana (uključujući, ali ne ograničavajući se na, razumne troškove odvjetnika) uzrokovanih ili nastalih vašim korištenjem Usluge, vašim kršenjem ovih Uvjeta ili vašim nepridržavanjem ili nepridržavanjem bilo kojeg drugog korisnika vašeg računa, bilo kojeg intelektualnog vlasništva ili nekog drugog prava.

9. Intelektualno vlasništvo

9.1 Instantor, Instantorovi dobavljači i / ili njegovi davatelji licence imaju sva prava, uključujući prava intelektualnog vlasništva (uključujući ali ne ograničavajući se na žigove, autorska prava, dizajn, patente kao i programski kod i funkcije u Usluzi) glede Usluge. Ovim Uvjetima se ne prenosi niti jedan dio intelektualnog vlasništva s Instantora na vas, i sva prava, naslov i interes za i na takvu imovinu ostaje isključivo u vlasništvu Instantora. Instantor AB, instantor.com, logotip i svi ostali žigovi, oznake usluga, grafike i logotipi koji se koriste u vezi s Uslugom žigovi ili registrirani žigovi društva Instantor.

9.2 Vaša upotreba Usluge ne daje vam pravo ili licencu za reproduciranje ili pravo da na neki drugi način koristite žigove Instantora ili trećih strana.

10. Viša sila

Izričito oslobađate Instantor odgovornosti uslijed bilo kakvog kašnjenja ili neispunjenja uzrokovanog okolnostima koje nisu razumno predvidljive ili su na neki drugi način uzrokovane ili su nastale pod utjecajem više sile, uključujući Božja djela, požare, poplave, eksplozije, pobune, ratove, uragane, sabotaže, terorizam, vandalizam, nesreće, suzdržavanje vlasti, djelovanja vlast, zabrane, štrajkove radnika i druge slične događaje i koje se unatoč razumnim nastojanjima nisu mogle spriječiti, izbjeći, odgoditi ili ublažiti posljedice takvih djela, događaja ili pojava, a koje se ne mogu pripisati neuspjehu jedne strane da postupa sukladno obvezama iz  ovih Uvjeta.

11. Razno

11.1 Ako nadležni sud iz bilo kojeg razloga utvrdi da je bilo koja odredba ovih Uvjeta ili bilo koji njezin dio neprovediv, ta će odredba biti provedena u najvećoj dopuštenoj mjeri, a ostatak ovih Uvjeta će se u potpunosti primjenjivati.

11.2 Za pitanja u vezi s ovim Uvjetima ili Uslugom, molimo kontaktirajte nas putem e-maila na contact@instantor.com . Molimo vas nemojte uključivati osobne ili financijske podatke o računu kada nas kontaktirate putem navedene adrese elektronske pošte.

12. Trajanje i otkaz Ugovora

Ovaj Ugovor stupa na snagu prihvaćanjem ovih Uvjeta i ostaje na snazi sve dok ga bilo koja strana ne otkaže. Ugovor možete otkazati bez naknade putem pisane obavijesti poslane elektronskom poštom na adresu contact@instantor.com.  U slučaju da Instantor želi otkazati ovaj ugovor, u skladu s bilo kojim drugim pravom otkaza opisanim u ovim Uvjetima, Instantor će vam dva (2) mjeseca ranije dostaviti pisanu obavijesti o otkazu.

13. Prigovori

13.1 Obvezujemo se osigurati vam visoku kvalitetu naše Usluge. U slučaju da niste zadovoljni našom Uslugom ili smatrate da je došlo do pogreške pri korištenju Usluge, molimo Vas da nas što prije kontaktirate. Za potpune pojedinosti o našem postupku podnošenja prigovora ili za podnošenje prigovora možete nas kontaktirati na contact@instantor.com .

13.2 Vaš prigovor ćemo riješiti promptno, najkasnije u roku od 15 radnih dana od dana primitka prigovora. Ako zbog posebnih razloga nismo u mogućnosti odgovoriti na podneseni prigovor u roku od 15 radnih dana, obavijestit ćemo vas o takvim razlozima i produžiti razdoblje očitovanja na prigovor za dodatnih 35 dana. Ako ne dobijete naš konačni odgovor ili niste zadovoljni našim konačnim odgovorom, možete se, ako se nalazite u Švedskoj, obratiti Allmänna reklamationsnämnden kako biste podnijeli pritužbu u Box 174, 101 23 Stockholm, e-mail arn@arn.se . To ste dužni učiniti u roku od 6 mjeseci od datuma primitka našeg konačnog odgovora. Ako imate prebivalište izvan Švedske, također imate pravo svoju pritužbu uputiti lokalnom pravobranitelju u vašoj zemlji i slijediti lokalne izvansudske postupke kako biste registrirali svoju pritužbu. Daljnje informacije možete pronaći na web stranici europske mreže financijskih pritužbi potrošača na adresi https://ec.europa.eu .

14. Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

Ovi Uvjeti i odnos između vas i Instantora bit će uređeni i tumačeni u skladu sa zakonima Švedske, bez primjene kolizijskih pravila, ali uz primjenu  obveznih zakona vaše zemlje prebivališta. U slučaju kada bi primjena švedskog zakona kao mjerodavnog prava bila suprotna nacionalnom zakonu zemlje u kojoj imate prebivalište, primijeniti će se na Uvjete nacionalni zakon, ali u što manjem mogućem opsegu. Švedski sudovi ili sudovi vaše zemlje prebivališta, prema vašem izboru, imaju nadležnost nad bilo kojim sporom, nesuglasicom ili zahtjevom koji proizlazi iz ili u vezi s Uvjetima ili odnosom između Vas i Instantora.