INSTANTOR VILKÅR OG BETINGELSER

Disse vilkår og betingelsene («Vilkår») dekker din tilgang til og/eller bruk av Tjenesten (beskrevet nedenfor) som Instantor AB(reg. No. 556818-2835), samt hva datterselskaper og tilknyttede selskaper («Instantor», «vi», «oss» eller «vår») gir deg. Instantor er et selskap med begrenset ansvar etablert i Sverige med adresse i Vasagatan 16, 111 20 Stockholm. Disse Vilkårene og Instantor sin Personvernerklæring og ethvert ekstra vilkår som du godtar, utgjør en avtale og hele avtalen mellom deg, dvs. Brukeren av Tjenesten («brukeren»eller «deg») og Instantor (til sammen («Avtalen»). Vennligst les den følgende informasjonen før du bruker Tjenesten.

1. Godkjennelse av Vilkår og endringer

1.1 Ved å besøke eller bruke Tjenesten, anerkjenner du å ha lest, forstått, og godtatt disse Vilkårene. Om du ikke er enig med Vilkårene, må du ikke bruke Tjenesten.

1.2 Instantor reserverer seg retten til å modifisere disse Vilkårene når som helst, etter eget skjønn. Når slike endringer har en negativ materiell effekt på deg, vil vi gi deg beskjed på forhånd minst to (2) måneder før slike endringer trer i kraft, via e-post eller ved å legge ut de oppdaterte Vilkårene på vår nettside. Din fortsatte bruk av Tjenesten etter at endringer i Vilkårene har tredd i kraft vil bli sett på som godkjennelse av de oppdaterte Vilkårene. De oppdaterte Vilkårene vil gjelde fremover og ikke ha tilbakevirkende kraft. Om du ikke aksepterer endringene til Avtalen kan du, senest ved ikrafttredelsen av de aktuelle endringene, avslutte Avtalen gratis med umiddelbar effekt.

2. Tjenesten

2.1 Tjenesten til Instantor lar deg som kunde raskt og enkelt identifisere deg selv og legge inn finansiell informasjon som kan bli forespurt av banker, kredittinstitusjoner og andre som er tilknyttet transaksjoner og tjenester, som lån og kredittsøknader, kontoinformasjon for utbetalinger og KYC (Kjenn Din Kunde) prosesser («Tjeneste»).

2.2 Din tilgang til Tjenesten via din egen nettbank eller lignende. Med din forhåndsgodkjente tillatelse vil vi hente ut relevant personlig og finansiell data fra din nettbank etter behov for at vi skal kunne levere Tjenesten. Dette kan inkludere ditt nasjonale identifikasjonsnummer, kontonummer, kontaktdetaljer, månedlige kontantstrøm (inntekt og utgifter), betalere og betalingsmottakere, overtrekk, lån og andre transaksjoner. Dataen blir samlet i en rapport, som du sender inn til tredjeparten slikt som du har akseptert ved å dele dataen med Tjenesten.

Utførelsen av hoved elementene til Tjenesten (dvs. innsamling, strukturering og levering av informasjonen din) vil ikke ta mere enn noen sekunder/minutter hver gang du bruker Tjenesten. Bortsett fra å gi tilgang til informasjonen beskrevet i vår Personvernerklæring, trenger du ikke å gi Instantor noen informasjon for bruken av Tjenesten.

3. Brukerens forpliktelser

3.1. Som en bruker av Tjenesten, garanterer du og godtar å overholde følgende:

(A) Du vil kun bruke Tjenesten for de formål som er tillatt og i samsvar med:

(i) Vilkårene;

(ii) Enhver gjeldende lov, regulering eller allment aksepterte praksiser eller retningslinjer i de relevante jurisdiksjonene;

(B) Du er den rettmessige eieren av den spesifiserte bankkontoen og har retten til å gjøre relevant informasjon fra nettbanken tilgjengelig til oss, inkludert informasjon om kontoer du eventuelt har med noen andre;

(C) Du er alene ansvarlig for å beskytte konfidensialiteten til din personlige sikkerhetsinformasjon, slik som informasjonen til innloggingen på din nettbank;

(D) Du er minst 18 år og har juridisk kapasitet til å inngå disse vilkårene;

(E) Enhver bruk av Tjenesten av andre personer, eller tredjeparter, er strengt forbudt. Du godtar umiddelbart å gi beskjed til Instantor ved uautorisert bruk eller andre sikkerhetsbrudd som du har oppdaget;

(F) Du vil ikke bruke Tjenesten for ulovlige og/eller uautorisert bruk;

(G) Du forstår og godtar at enhver automatisert bruk av Tjenesten er forbudt;

(H) Du vil gi sann, nøyaktig, nåværende og fullstendig informasjon, inkludert informasjon på alle transaksjoner og betalingsmottakere, for den spesifiserte bankkontoen og tidsperioden, som hentes fra kontoutskriften med din nettbank eller lignende, og vil ikke bevist tilbakeholde eller modifisere slik informasjon;

(I) Du vil ikke dekompilere, rekonstruere («reverse engineering»), modifisere eller ta i fra hverandre deler av programvare aspektet til Tjenesten bortsett fra og kun der det er tillatt etter gjeldende lov.

3.2 Om du ikke følger denne Seksjon 3 har du ikke rett til å bruke tjenesten. I tilfelle du bruker Tjenesten i strid med Seksjon 3 eller hvis det forårsakes skade på Instantor eller en tredjepart, har Instantor retten til å suspendere din tilgang med umiddelbar virkning eller terminere Avtalen ved å gi deg beskjed om dette skriftlig.

4. Kommunikasjon og tekniske krav

4.1 Du godtar at all kommunikasjon med Instantor som er relatert til Tjenesten skal bli utført på nett og via e-post, i tillegg til at Avtalen vil bli konkludert på Engelsk eller det offisielle språket i ditt bostedsland. Instantor sitt hovedspråk til kommunikasjon med deg er Engelsk. Derimot, på din forespørsel og hvor det er tilgjengelig, vil du få slik kommunikasjon på det offisielle språket i ditt bostedsland.

4.2 For å bruke Tjenesten, må du ha tilgang til internett. Tjenesten kan brukes med en helt vanlig nettleser og krever ikke installasjon av spesiell programvare.

4.3 Manglende overholdelse av disse kriteriene kan resultere i ekstra økter på grunn av mangel på kvalitet til den tekniske ytelsen til Tjenesten. Instantor er ikke ansvarlig for eventuelle feil i Tjenesten som kan oppstå på grunn av ditt manglende utstyr, maskinvare eller programvare og/eller internett kapasitet. Instantor reserverer seg retten til å endre de tekniske kravene fra tid til annen.

5. Personvern og personlig data

5.1 Som en del av å tilby Tjenesten til deg, trenger vi å samle inn og bruke visse personlige data om deg. Vår personvernspraksis er beskrevet i vår Personvernerklæring.

6. Ansvarsbegrensning

6.1 Du forstår og godtar at Instantor, dets tilknytte selskaper, ansatte, agenter, bidragsytere og lisensgivere ikke skal holdes ansvarlig for enhver direkte, indirekte, tilfeldig, spesielle følgeskader eller økonomiske tap som kan pådras deg, men forårsaket og under teorien om ansvar. Inkludert, men ikke begrenset til, tap av profitt (enten oppstått indirekte eller direkte), tap av tillit eller forretningsmessig omdømme og ethvert annen immaterielt tap.

6.2 På grunn av noen jurisdiksjoner forbyr utelukkelse eller begrensning av ansvar for følgeskader ved tilfeldige skader, kan overnevnte begrensning ikke gjelde for deg. Hvis noen begrensning er uanvendelig eller ikke håndhevbar av en eller annen grunn, skal Instantor sitt maksimale ansvar for deg og eventuelle indirekte skader, samlet begrenses til SEK 1,000.

6.3 Under alle omstendigheter, hvis ikke andre følger av obligatoriske lover, skal Instantor sitt samlede erstatningsansvar som oppstår ut fra eller i forbindelse med Tjenesten eller disse Vilkårene, uansett hvordan det oppstår, i henhold til kontrakten, erstatningsloven, etter lov eller annet, ikke overstige SEK 1,000.

7. Ansvarsfraskrivelse

7.1 Selv om Instantor sin intensjon er å tilby den best mulige tjenesten, kan ikke Instantor garantere for tilgjengeligheten til Tjenesten eller påliteligheten og nøyaktigheten til informasjonen som bli presentert gjennom Tjenesten. Instantor kan ikke bli holdt ansvarlig dersom Tjenesten ikke er tilgjengelig eller hvis informasjon eller funksjonaliteter ikke fungerer som forventet.

7.2 Instantor gir ingen garanti for at (i) Tjenesten oppfyller dine krav (ii) Tjenesten vil fungere uavbrutt, hurtig, sikker, eller feilfri, (iii) resultatene som kan oppnås fra bruk av Tjenesten vil være nøyaktig eller pålitelig (iv) kvaliteten på produktene, tjenesten, informasjonen, eller annen material kjøpt eller anskaffet gjennom tjenesten vil møte dine forventninger, (v) enhver feil i teknologien vil bli fikset, eller (vi) at enhver tredjepart som tar beslutninger basert på din informasjon om deg mottatt via Tjenesten vil være nøyaktig, til din fordel eller på annen måte oppfylle dine forventninger.

7.3 Din bruk av Tjenesten er på egen risiko. Tjenesten er tilgjengelig «som den er» og «som tilgjengelig». Instantor frasier seg alle garantier av alle slag til tjenesten og all informasjon inkludert eller tilgjengelig fra Tjenesten, enten om det er uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-brudd på tredjepartsrettigheter.

8. Erstatning

Du samtykker i å beskytte og kompensere Instantor og deres tilknytninger fra tredjeparts krav, ansvar, skader, utgifter og kostnader (inkludert, men ikke begrenset til, forventete advokatkostnader) forårsaket av eller som følge av din bruk av Tjenesten, brudd på disse Vilkårene eller overtredelse av alle andre brukere av din konto, av immaterielle eiendeler eller andre rettigheter.

9. Åndsverk

9.1 Instantor sine leverandører og/eller deres lisensgivere holder alle rettighetene, inkludert åndsverk (inkludert, men ikke begrenset til varemerker, opphavsrett, design, patent, kildekode og funksjoner i Tjenesten), i Tjenesten. Disse Vilkårene overfører ikke åndsverk fra Instantor til deg, og alle rettighetene, eierskap og interesser i slike eiendeler forblir utelukkende hos Instantor. Instantor AB, instantor.com, logoen, og andre merkevarer, varemerker, grafikk og logoer som brukes i forbindelse med Tjenesten, er varemerker eller registrerte varemerker til Instantor.

9.2 Din bruk av Tjenesten gir deg ingen rettighet eller lisens til å reprodusere eller på annen måte bruke noen av Instantor eller tredjeparter sine varemerker.

10. Force majeure

Du utelukker Instantor fra enhver forsinkelse eller feilaktig ytelse dersom og i den grad det er forårsaket av omstendigheter som ikke er rimelig forutsigbare eller på andre måter forårsaket eller under kontroll av den parten som krever force majeure, slikt som branner, eksplosjoner, opptøyer, begrensninger fra staten, handlinger fra staten, påbud, streik, og andre lignende hendelser, til tross for partens innsats til å forhindre, unngå, forsinke eller begrense virkningen av slike hendelser, og hvilke hendelser som ikke kan tilskrives partens manglende overholdelse av sine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene.

11. Diverse

11.1 Hvis av en eller annen grunn en domstol med kompetent jurisdiksjon finner en bestemmelse i disse Vilkårene eller deler av den for å være uhåndterlig, vil denne bestemmelsen bli håndhevet i størst mulig grad, og resten av disse vilkårene vil fortsatt være like gjeldende.

11.2 For spørsmål angående disse Vilkår og Betingelsene, vennligst kontakt oss på denne e-post adressen: contact@instantor.com. Vennligst ikke inkluder personlige eller finansiell kontoinformasjon når du kontakter oss på e-post.

12. Vilkår og oppsigelse

Denne Avtalen trer i kraft når du godtar disse Vilkårene og gjelder helt fram til den avsluttes av en av partene. Du kan avslutte Avtalen helt gratis når som helst ved å sende en skriftlig beskjed på e-post til contact@instantor.com. Med forbehold om andre oppsigelsesregler beskrevet i disse Vilkårene, vil Instantor gi deg et skriftlig varsel om oppsigelse to (2) måneder i forveien dersom Instantor ønsker å avslutte Avtalen.

13. Klager

13.1 Vi er forpliktet til å sikre at du mottar en tjeneste med høy kvalitet fra oss. Om du skulle bli misfornøyd med vår Tjeneste eller tror at en feil har oppstått under bruk av Tjenesten, vennligst kontakt oss så fort som mulig. For fullstendig informasjon om klageprosedyren, eller for å sende inn en klage, kan du kontakte oss på contact@instantor.com.

13.2 Vi håndterer klagen din så fort som mulig og prøver å løse eventuelle klager innen 15 virkedager fra datoen vi mottok klagen. Hvis vi på grunn av spesielle grunner ikke har mulighet til å svare innen 15 virkedager, vil vi gi deg beskjed og kan utvide tiden det tar før du får svar til 35 dager. Om du ikke mottar et svar eller hvis du ikke er fornøyd med ditt svar, så kan du, om du bor i Sverige, kontakte «Allmänna reklamationsnämnden» for å sende inn en klage til Boks 174, 101 23 Stockholm, e-mail arn@arn.se. Du må gjøre dette innen 6 måneder fra datoen du fikk ditt siste svar. Om du bor utenfor Sverige, har du også rett til å sende din klage til klagenemnda i ditt land og følge din lokale klageprosedyre for å få registrert en klage. Ytterligere informasjon finnes på nettsiden til det europeiske forbrukerøkonomiske klagenettverket på https://ec.europa.eu.

14. Gjeldende lov og tvisteløsning

Vilkårene og forholdet mellom deg og Instantor skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Sverige, uten å påvirke lovens prinsipper, underlagt lovbestemmelser i henhold til lovgivningen i ditt bostedsland. Dersom svensk lovs anvendelse ville være i strid med din nasjonale lovgivning i Brukerens bostedsland, skal slik nasjonal lovgivning i så liten grad som mulig brukes, til Vilkårene. Domstolene i Sverige eller domstolene i landet hvor du bor, skal etter eget skjønn ha jurisdiksjon over enhver uenighet, kontrovers eller krav som oppstår ut fra eller i forbindelse med vilkårene eller forholdet mellom deg og Instantor.