УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ КОМПАНІЄЮ INSTANTOR

Ці умови (надалі – «Умови») визначають порядок доступу до та / або користування Послугами (як визначено нижче), що надаються вам компанією «Instantor AB» (реєстр. № 556818-2835), її дочірніми підприємствами та афілійованими компаніями (надалі – «Instantor», «ми», «нас» чи «наш»/«наші»). Компанія Instantor є товариством з обмеженою відповідальністю зареєстрованим у Швеції за адресою: вул. Vasagatan буд. 16, 111 20, м. Стокгольм. Ці Умови та Політика конфіденційності та захисту персональних данихкомпанії Instantor, разом із будь-якими додатковими погодженими вами умовами, є складовими угоди та самою угодою, укладеною між Вами, як користувачем Послуг (надалі – «користувач» або «ви»), і компанією Instantor (разом – «Угода»). Перед користуванням Послугами, будь ласка, ретельно ознайомтеся з такими положеннями.

1. Прийняття Умов та порядок внесення до них змін

1.1 Отримуючи доступ до або користуючись Послугами, ви визнаєте, що ви прочитали, зрозуміли і прийняли ці Умови. Не користуйтеся цими Послугами якщо ви не погоджуєтеся з положеннями цих Умов.

1.2 Компанія Instantor залишає за собою право в будь-який час самостійно змінювати положення цих Умов. Якщо такі зміни матимуть істотні несприятливі для вас наслідки, ми заздалегідь проінформуємо вас про такі зміни за допомогою електронної пошти чи шляхом публікації оновлених Умов на нашому веб-сайті не пізніше ніж за 2 (два) місяці до набуття чинності таких змін. Якщо ви продовжуєте користуватися Послугами після набуття чинності оновленими Умовами, буде вважатися, що ви прийняли оновлені положення Умов. Оновлені Умови будуть застосовуватися до всіх майбутніх подій і не матимуть зворотної сили. Якщо ви не погоджуєтеся зі змінами до цієї Угоди, ви можете терміново й безкоштовно розірвати Угоду не пізніше дати набуття чинності відповідних змін.

2. Послуги

2.1 Послуги компанії Instantor дозволяють вам, як споживачеві, швидко й безпечно ідентифікувати себе і, у відповідь на запити банків, кредитних установ та інших організацій, надавати фінансову інформацію, пов’язану з онлайн переказами чи послугами на кшталт заяви на отримання позики та кредиту, підтвердження рахунків для виплат і послуг «Знай свого клієнта» (Know Your Customer, або KYC) («Послуги»).

2.2 Ви отримуєте доступ до Послуг через власний інтернет-банк або в інший аналогічний спосіб. За вашим попереднім окремим дозволом ми виокремимо з даних вашого інтернет-банку ті персональні та фінансові дані, які необхідні нам для надання Послуг. Такими даними можуть бути: державний ідентифікаційний номер, номер рахунку, контактні дані, дані про рух коштів по рахунку за місяць (зарплата і витрати), дані про платників та отримувачів платежів, дані про овердрафти, позики та інші перекази. Такі дані складаються у звіт, який ви надаєте третій стороні, з якою у вас є угода на обмін власними даними через Послуги.

2.3 Виконання основних складових Послуг (збір, структурування й доставка вашої інформації) потребує від кількох секунд до кількох хвилин щонайбільше. За винятком процедури надання доступу до інформації, викладеної в положеннях нашої Політики конфіденційностіта захисту персональних даних, для користування Послугами немає необхідності надавати компанії Instantor будь-які інші дані.

3. Зобов’язання користувача

3.1 Як користувач Послугами ви гарантуєте виконання та погоджуєтеся з наступним:

(A) Ви будете користуватися Послугами тільки для цілей, які дозволені:

(i) Умовами; і

(ii) відповідним законодавством, правилами або загальноприйнятимипрактиками, чи правилами відповідної країни або території.

(B) Ви є правомірним власником вказаного банківського рахунку і маєте право надавати нам відповідну інформацію з вашого інтернет-банку разом із даними про спільні рахунки з іншими особами;

(C) Ви відповідаєте за захист власних персональних даних на кшталт даних для входу в інтернет-банк;

(D) Вам виповнилося 18 років і ви є право та дієздатним для підписання цих Умов;

(E) Будь-яке використання Послуг іншою особою або третьою стороною суворо заборонено. Ви погоджуєтеся негайно інформувати компанію Instantor про факт несанкціонованого використання або порушення безпеки, про який вам стало відомо;

(F) Ви не будете використовувати Послуги в незаконний і / або несанкціонований спосіб;

(G) Ви визнаєте й погоджуєтеся, що будь-яке автоматизоване користування Послугами заборонено;

(H) За допомогою інтернет-банку, чи в інший спосіб, ви будете надавати правдиві, точні, актуальні й повні дані про всі перекази й дані про отримувачів платежів для зазначеного банківського рахунку й періоду часу з виписки по власному рахунку, і не будете утримувати або змінювати ці дані для введення в оману; і

(I) Ви не будете декомпілювати, розкладати на компоненти, модифікувати або розмонтовувати будь-яку складову програмного забезпечення для надання Послуг, за винятком і у випадках, передбачених відповідним законодавством.

3.2 У разі невиконання положень Розділу 3, ви не маєте права користуватися Послугами. Якщо в процесі користування Послугами порушуються положення Розділу 3 або якщо завдається шкода компанії Instantor чи третій особі, компанія Instantor має право негайно припинити надання доступу до Послуг або розірвати Угоду шляхом відправленням відповідного письмового повідомлення на вашу адресу.

4. Вимоги до обміну інформацією та технічні вимоги

4.1 Ви погоджуєтеся, що обмін усією інформацією щодо надання Послуг із компанією Instantor необхідно виконувати онлайн та за допомогою електронної пошти, і що ця Угода укладається англійською мовою або державною мовою країни вашого проживання. Основна мова компанії Instantor для спілкування з вами є англійська мова. Проте, за вашим запитом, та за можливістю, ви будете отримувати будь-які повідомлення державною мовою країни вашого проживання.

4.2 Процес користування Послугами потребує доступу до мережі інтернет. Послуги надаються через звичайний інтернет-браузер та не вимагають встановлення спеціального програмного забезпечення.

4.3 Невиконання цих критеріїв може призвести до додаткових сесій через брак технічних можливостей відповідної якості для надання Послуг. Компанія Instantor не відповідає за будь-які недоліки під час надання Послуг, що виникають у разі відсутності у вас необхідного обладнання, апаратного або програмного забезпечення та / або підключення до мережі інтернет. Компанія Instantor залишає за собою право періодично змінювати технічні вимоги.

5. Конфіденційність і персональні дані

5.1 У межах надавання вам Послуг нам необхідно збирати і використовувати деякі ваші персональні дані. Наші принципи обробки персональних даних викладені в нашій Політиці конфіденційностіта захисту персональних даних[Політику конфіденційності та захисту персональних даних].

6. Обмеження відповідальності

6.1 Ви безпосередньо розумієте й погоджуєтеся з тим, що компанія Instantor, її афілійовані компанії, співробітники, агенти, вкладники та ліцензіари не відповідають за завдані вам прямі, непрямі, випадкові, спеціальні вторинні або штрафні збитки, незалежно від причин та основ для виникнення  такої відповідальності, разом з, але не обмежуючись, втратою прибутку (прямо або опосередковано), втратою професійної надійності або ділової репутації й будь-які нематеріальні втрати.

6.2 Оскільки законодавством деяких країн та територій забороняється відмова від або обмеження відповідальності за вторинні чи випадкові збитки, вищезазначене обмеження може на вас не поширюватися. Якщо, з певних причин, окремі обмеження не застосовуються або не потребує примусового виконання, обсяг максимальної сукупної відповідальності компанії Instantor перед вами за будь-які непрямі збитки не може перевищувати 1 000 шведських крон.

6.3 Окрім випадків, передбачених чинним законодавством, загальний обсяг відповідальності компанії Instantor, що виникає в результаті або у зв’язку з наданням Послуг або цими Умовами, незалежно від способу виникнення, враховуючи договір, цивільне правопорушення, нормативно-правовий акт або та ін., не може перевищувати 1 000 шведських крон.

7. Відмова від гарантій

7.1 Хоча метою компанії Instantor є надання послуг найвищої якості, компанія Instantor не може гарантувати доступність Послуг, чи надійність або точність інформації, що надається під час надання Послуг. Компанія Instantor не може відповідати за ненадання Послуг, або якщо будь-яка інформація або функціональність не відповідає очікуванням.

7.2 Компанія Instantor не гарантує, що: (i) Послуги будуть задовольняти ваші вимоги, (ii) Послуги будуть надаватися безперервно, своєчасно, безпечно або безпомилково, (iii) результати, які можуть бути отримані в результаті користування Послугами, будуть точні й надійні; (iv) якість будь-яких продуктів, послуг, інформації або інших матеріалів, придбаних або отриманих вами в результаті користування Послугами, виправдає ваші сподівання, (v) будь-які помилки технічного характеру будуть виправлені, або (vi) рішення, що приймаються третьою особою на основі інформації про вас, яка отримана в процесі користування Послугами, будуть точними, винесеними на вашу користь або виправдають ваші сподівання в інший спосіб.

7.3 Ви користуєтеся Послугами на власний ризик. Послуги надаються на умовах «як є» і «якщо є». Компанія Instantor відкрито відмовляється від будь-яких гарантій щодо послуг та всієї інформації, яка прямо чи опосередковано входить до складу або стає доступною в результаті надання Послуг, разом з, але не обмежуючись, передбачуваними гарантіями комерційної вигоди, придатності до використання з конкретною метою та відсутністю порушення прав третіх осіб.

8. Відшкодування збитків

Ви погоджуєтеся захищати й надавати повну компенсацію компанії Instantor і афілійованим компаніям у разі виникнення будь-яких претензій з боку третіх осіб, зобов’язань, шкоди, збитків і витрат (разом з, але не обмежуючись, обґрунтованоювинагородою адвокату), спричинених або пов’язаних із користуванням вами Послугами, порушенням вами цих Умов або порушенням вами, або іншим користувачем вашого облікового запису, будь-яких прав інтелектуальної власності або інших прав інших осіб.

9. Інтелектуальна власність

9.1 Компанія Instantor, постачальники компанії Instantor і / або її ліцензіари мають усі права разом із правом інтелектуальної власності на Послуги (зокрема, але не обмежуючись, знаки для товарів і послуг, авторські права, винаходи, патенти, тексти програм і функції Послуг). Цими Умовами не передбачається передача будь-якої інтелектуальної власності від компанії Instantor до вас, а всі права та інтереси в такій власності належать виключно компанії Instantor. Компанія Instantor AB, instantor.com, логотип і всі інші знаки для товарів і послуг, знаки обслуговування, графіки й логотипи, які використовуються у зв’язку з наданням Послуг, є знаками для товарів і послуг або зареєстрованими знаками для товарів і послуг компанії Instantor.

9.2 Користування Послугами не надає вам права або ліцензії на відтворення або інше використання знаків для товарів і послуг компанії Instantor або третіх осіб.

10. Форс-мажор

Ви звільняєте компанію Instantor від будь-яких затримок або невиконання зобов’язань із причин та в обсягах, які не є розумно передбачуваними або викликані іншим чином, або контролюються стороною, яка заявляє про форс-мажорні обставини, зокрема стихійні лиха, пожежі, повені, вибухи, повстання, війни, урагани, акти саботажу, тероризму, вандалізму, аварії, урядові стримування, урядові дії, судові заборони, страйки, й інші події, незважаючи на розумні зусилля такої сторони для запобігання, уникнення, відкладання чи пом’якшення наслідків таких дій, випадків або подій, і ці події не стосуються невиконання стороною своїх зобов’язань за цими Умовами.

11. Інші положення

11.1 Якщо з будь-яких причини суд відповідної країни чи території встановить, що положення цих Умов чи їх частини не мають юридичної сили, виконання таких положень буде забезпечуватися в максимально дозволеному обсязі, а інші положення цих Умов будуть реалізовуватися в повному обсязі.

11.2 Всі питання щодо цих Умов або Послуг необхідно надсилати на адресу нашої електронної пошти: contact@instantor.com. У своє звернення не потрібно включати персональні дані або іншу фінансову інформацію.

12. Термін дії та порядок розірвання Угоди

Ця Угода набуває чинності в момент прийняття вами цих Умов і залишається чинною до моменту її розірвання будь-якої стороною. Ви можете будь-коли безкоштовно розірвати цю Угоду шляхом відправлення письмового повідомлення на адресу електронної пошти: contact@instantor.com. Якщо компанія Instantor вирішить розірвати цю Угоду, вона надасть вам відповідне письмове повідомлення за два (2) місяці до моменту розірвання угоди з урахуванням інших визначених прав розірвання угоди.

13. Скарги

13.1 Ми зобов’язуємося надавати вам високоякісні послуги. Якщо ви не задоволені рівнем якості наших Послуг або вважаєте, що під час користування Послугами сталася помилка, зв’яжіться з нами якомога швидше. Для отримання детальної інформації про нашу процедуру подачі та розгляду скарг зв’яжіться з нами за допомогою електронної пошти: contact@instantor.com.

13.2 Ми негайно розглядаємо вашу скарг і прагнемо забезпечувати вирішення будь-якої скарги протягом 15 робочих днів з моменту її отримання. Якщо через особливі причини ми не можемо надати вам відповідь протягом 15 робочих днів, ми повідомимо вас про причини й можемо подовжити термін надання відповіді до 35 днів. Якщо ви не отримали нашу остаточну відповідь або вона вас не задовольняє, якщо ви перебуваєте у Швеції, ви можете надати скаргу в Allmänna reklamationsnämnden за адресою а/с 174, 101 23 м. Стокгольм, адреса електронної пошти: arn@arn.se. Це можна зробити протягом 6 місяців з моменту отримання нашої остаточної відповіді. Якщо ви мешкаєте за межами Швеції, ви також маєте право передати вашу скаргу місцевому омбудсмену у вашій країні, а для реєстрації власної скарги вам необхідно виконати місцеві досудові процедури і процедуру відшкодування заподіяної шкоди. Детальну інформацію можна знайти на веб-сайті Європейської мережі споживачів для фінансових скарг за адресою: https://ec.europa.eu.

14. Регулююче законодавство та порядок вирішення суперечок

Ці Умови і відносини між вами та компанією Instantor регулюються і тлумачяться відповідно до законодавства Швеції, у разі відсутності колізії з правовими нормами та з обов’язковим дотриманням законів вашої країни. Якщо норми шведського законодавства суперечать національному законодавству країни, де мешкає Користувач, до цих умов застосовується найменший можливий обсяг законів такої країни. Суперечки, протиріччя чи скарги, що виникли в результаті застосування або пов’язані з реалізацією цих Умов чи відносинами між вами та компанією Instantor, розглядаються судами Швеції чи вашої країни на ваш вибір.