Điều khoản và Điều kiện

Những điều khoản và điều kiện này (gọi chung là “Điều khoản”) sẽ điều chỉnh quyền truy cập và/hoặc sử dụng Dịch vụ của bạn (được quy định dưới đây) mà Instantor AB (đăng ký kinh doanh số: 556818-2835), cũng như các chi nhánh và công ty con của mình (“Instantor”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”), cung cấp cho bạn. Instantor là công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập tại Thụy Điển, địa chỉ đăng ký tại Vasagatan 16, 111 20 Stockholm. Những Điều khoản này cùng Chính sách Quyền riêng tư của Instantor và bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà bạn chấp thuận, sẽ cấu thành một thỏa thuận và toàn bộ thỏa thuận giữa bạn, tức là người dùng Dịch vụ (“người dùng” hoặc “bạn”) với Instantor (gọi chung là (“Thỏa thuận”). Vui lòng đọc kỹ thông tin dưới đây trước khi sử dụng Dịch vụ.

1. Chấp thuận Điều khoản cùng các thay đổi

1.1 Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với những Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản, vui lòng không sử dụng Dịch vụ.

1.2 nstantor bảo lưu quyền sửa đổi những Điều khoản này bất cứ lúc nào theo toàn quyền của mình. Nếu chúng tôi cho rằng những thay đổi đó có ảnh hưởng bất lợi đáng kể, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về mọi sự thay đổi ít nhất hai (2) tháng trước khi những thay đổi đó có hiệu lực, qua email hoặc bằng cách đăng tải Điều khoản cập nhật lên trang web. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bất kỳ sự thay đổi nào với Điều khoản bắt đầu có hiệu lực sẽ được coi như chấp thuận Điều khoản cập nhật. Điều khoản cập nhật sẽ áp dụng từ đó trở đi và không có hiệu lực hồi tố. Nếu bạn không chấp nhận thay đổi trong Thỏa thuận, bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận miễn phí, không muộn hơn ngày có hiệu lực của những thay đổi liên quan, và hành động này sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

2. Dịch vụ

2.1 Dịch vụ của Instantor cho phép bạn với tư cách là người dùng xác định bản thân nhanh chóng và an toàn, đồng thời gửi thông tin tài chính, có thể được các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các bên khác yêu cầu, liên quan đến việc bắt đầu giao dịch với bạn hoặc cung cấp cho bạn các dịch vụ trực tuyến, chẳng hạn như đăng ký khoản vay và tín dụng, xác nhận tài khoản cho các giao dịch thanh toán và quy trình KYC (Know Your Customer – Hiểu khách hàng) (“Dịch vụ”).

2.2 Bạn truy cập Dịch vụ thông qua ngân hàng trực tuyến của chính bạn hoặc bằng cách tương tự. Với sự cho phép trước rõ ràng từ bạn, chúng tôi sẽ trích xuất dữ liệu cá nhân và tài chính liên quan từ ngân hàng trực tuyến của bạn nếu cần để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ. Phần này có thể bao gồm tên, mã số nhận dạng cá nhân, số tài khoản, thông tin liên lạc, dòng tiền hàng tháng (lương và các khoản chi tiêu) của bạn, người thanh toán và người nhận thanh toán, các khoản thấu chi, cho vay và các giao dịch khác. Dữ liệu được tổng hợp thành báo cáo để bạn gửi cho bên thứ ba mà bạn đã đồng ý chia sẻ dữ liệuthông qua Dịch vụ. Là một phần trong báo cáo đó, chúng tôi có thể làm nổi bật và nhấn mạnh một số thông tin được mô tả ở trên mà chúng tôi coi là quan trọng cho mục đích đánh giá danh tính, tình trạng và khả năng tài chính của bạn. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, số dư tài khoản của bạn vào những ngày khác nhau, lương và khoản thu nhập khác, số lượng tín dụng và khoản vay, tiết kiệm hàng tháng, chi phí nhà ở, đầu tư và tương tự. Để cung cấp báo cáo chính xác nhất có thể về tình trạng và khả năng tài chính của bạn, chúng tôi thu thập thông tin từ tất cả tài khoản thanh toán của bạn (ví dụ: thường là tài khoản tiền lương và tài khoản được sử dụng để thực hiện giao dịch, chẳng hạn như tài khoản thẻ tín dụng) cùng thông tin từ các tài khoản khác như tài khoản tiết kiệm, khoản vay, thế chấp và tài khoản đầu tư thông qua ngân hàng trực tuyến của bạn.

2.3 Việc thực hiện các phần chính của Dịch vụ (ví dụ: thu thập, cấu trúc và phân phối thông tin) sẽ không mất nhiều hơn một vài giây đến một vài phút mỗi lần bạn sử dụng Dịch vụ. Sau giai đoạn đó, Instantor sẽ không còn quyền truy cập vào ngân hàng trực tuyến của bạn. Ngoại trừ việc cung cấp quyền truy cập vào thông tin tài khoản (như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi), bạn không cần cung cấp bất kỳ thông tin nào cho Instantor để sử dụng Dịch vụ.

3. Nghĩa vụ của người dùng

3.1 Là người dùng Dịch vụ, bạn đảm bảo và đồng ý tuân thủ những điều sau:

(A) Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho các mục đích được phép và phù hợp với:

(i) các Điều khoản; và

(ii) bất kỳ luật và quy định hiện hành hoặc các thông lệ hay hướng dẫn được chấp nhận rộng rãi trong khu vực pháp lý liên quan;

(B) Bạn là chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản ngân hàng được chỉ định và có quyền cung cấp thông tin liên quan có sẵn cho chúng tôi từ ngân hàng trực tuyến của bạn, và chia sẻ thông tin đó với các bên thứ ba có liên quan, bao gồm thông tin về tài khoản bạn có thể nắm giữ cùng với người khác;

(C) Bạn chịu trách nhiệm duy nhất bảo vệ tính bảo mật của thông tin mật của cá nhân bạn, chẳng hạn như thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến của bạn;

(D) Bạn đủ 18 tuổi trở lên và có năng lực pháp lý để tham gia vào các Điều khoản này;

(E) Mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ bởi người khác hoặc bên thứ ba đều bị nghiêm cấm. Bạn đồng ý thông báo cho Instantor ngay lập tức về bất kỳ hoạt động sử dụng trái phép hoặc vi phạm tính bảo mật mà bạn biết được;

(F) Bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích trái pháp luật và/hoặc trái phép nào;

(G) Bạn thừa nhận và đồng ý rằng mọi hình thức sử dụng Dịch vụ tự động đều bị cấm;

(H) Bạn sẽ cung cấp thông tin đúng, chính xác, hiện hành và hoàn chỉnh, bao gồm thông tin về tất cả giao dịch và người nhận thanh toán, đối với tài khoản ngân hàng và khoảng thời gian được chỉ định, như được trích xuất từ bảng sao kê tài khoản của bạn với ngân hàng trực tuyến hoặc tương tự, và sẽ không che giấu hoặc sửa đổi thông tin đó theo cách gian lận; và

(I) Bạn sẽ không dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật, sửa đổi hoặc phân tách bất kỳ khía cạnh phần mềm nào của Dịch vụ ngoại trừ và chỉ trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép.

3.2 Nếu không tuân thủ Mục 3 này, bạn sẽ không có quyền sử dụng Dịch vụ. Trong trường hợp bạn sử dụng Dịch vụ mà vi phạm Mục 3 này hoặc nếu việc sử dụng có thể gây thiệt hại cho Instantor hoặc bên thứ ba, Instantor có quyền ngay lập tức tạm ngưng quyền truy cập hoặc chấm dứt Thỏa thuận và thông báo cho bạn bằng văn bản.

4. Yêu cầu về giao tiếp và kỹ thuật

4.1 Bạn đồng ý rằng toàn bộ giao tiếp với Instantor liên quan đến Dịch vụ sẽ được thực hiện trực tuyến và qua email và Thỏa thuận sẽ được ký kết bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ chính thức của quốc gia cư trú của bạn. Ngôn ngữ chính của Instantor giao tiếp với bạn là tiếng Anh. Tuy nhiên, theo yêu cầu và nếu có, bạn sẽ được giao tiếp bằng ngôn ngữ chính thức của quốc gia nơi bạn cư trú.

4.2 Để sử dụng Dịch vụ, bạn cần có quyền truy cập vào kết nối internet. Có thể sử dụng Dịch vụ bằng một trình duyệt internet trung bình và không cần cài đặt phần mềm đặc biệt.

4.3 Việc không tuân thủ các tiêu chí này có thể dẫn đến các phiên bổ sung do hiệu suất kỹ thuật của Dịch vụ có chất lượng không đảm bảo. Instantor sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào của Dịch vụ phát sinh do bạn không có thiết bị, phần cứng hoặc phần mềm và/hoặc dung lượng internet cần thiết. Instantor bảo lưu quyền thay đổi yêu cầu kỹ thuật theo thời gian.

5. Dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư

5.1 Là một phần trong việc cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi cần thu thập và sử dụng một số dữ liệu cá nhân của bạn. Các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi được mô tả trong Chính sách Quyền riêng.

6. Giới hạn trách nhiệm

6.1 Trừ khi có quy định khác trong luật áp dụng mà Instantor phải tuân theo, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Instantor, các chi nhánh, nhân viên, đại lý, cộng tác viên và bên cấp phép của Instantor sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc cảnh cáo nào có thể xảy ra với bạn. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào (dù phát sinh trực tiếp hay gián tiếp), mất uy tín hoặc danh tiếng kinh doanh và bất kỳ tổn thất vô hình nào khác.

6.2 Trong mọi trường hợp, trừ khi tuân theo luật pháp bắt buộc khác, toàn bộ trách nhiệm của Instantor phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ hoặc các Điều khoản này, bao gồm theo hợp đồng, sai lầm cá nhân hoặc dân sự, theo luật hoặc quy định khác, sẽ không vượt quá 1.000 SEK.

7. Từ chối bảo đảm

7.1 Mặc dù mục đích của Instantor là cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, song Instantor không thể đảm bảo Dịch vụ luôn sẵn có, cũng như không thể đảm bảo độ tin cậy hoặc chính xác của thông tin được trình bày thông qua Dịch vụ. Instantor không thể chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ không có sẵn hoặc nếu bất kỳ thông tin hoặc chức năng nào không hoạt động như mong đợi.

7.2 Instantor không bảo đảm rằng (i) Dịch vụ sẽ đáp ứng được yêu cầu của bạn, (ii) Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi, (iii) kết quả có thể thu được từ việc sử dụng Dịch vụ là chính xác hoặc đáng tin cậy, (iv) chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc tài liệu nào khác mà bạn đã mua hoặc nhận được thông qua Dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, (v) bất kỳ lỗi nào về công nghệ sẽ được khắc phục, hoặc (vi) bất kỳ bên thứ ba nào đưa ra quyết định dựa trên thông tin nhận được thông qua Dịch vụ về bạn sẽ chính xác, có lợi cho bạn hoặc đáp ứng kỳ vọng của bạn.

7.3 Bạn chịu hoàn toàn rủi ro khi sử dụng Dịch vụ. Dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. Instantor hoàn toàn từ chối mọi bảo đảm dưới mọi hình thức đối với dịch vụ và tất cả thông tin có trong hoặc có thể truy cập từ Dịch vụ, cho dù được thể hiện hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn ở đảm bảo khả năng tiêu thụ, phù hợp với mục đích cụ thể và không vi phạm quyền của bên thứ ba.

8. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường đầy đủ cho Instantor và các chi nhánh của Instantor trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại và chi phí của bên thứ ba (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phí luật sư hợp lý) phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, vi phạm các Điều khoản này hoặc vi phạm của bạn hoặc vi phạm của bất kỳ người nào khác sử dụng tài khoản của bạn, đối với bất kỳ tài sản trí tuệ hoặc quyền nào khác của bất kỳ bên nào.

9. Sở hữu trí tuệ

9.1 Instantor, nhà cung cấp và/hoặc bên cấp phép của Instantor nắm giữ tất cả các quyền, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn ở nhãn hiệu, bản quyền, phát minh, thiết kế, bằng sáng chế và mã nguồn cùng các chức năng của Dịch vụ), của Dịch vụ. Điều khoản này không chuyển bất kỳ tài sản trí tuệ nào từ Instantor sang cho bạn, và tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích ở và đối với tài sản đó sẽ vẫn chỉ thuộc về duy nhất Instantor. Instantor AB, instantor.com, logo và tất cả các nhãn hiệu khác, nhãn hiệu dịch vụ, đồ họa và biểu tượng được sử dụng liên quan đến Dịch vụ là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Instantor.

9.2 Việc bạn sử dụng Dịch vụ không cấp cho bạn quyền hoặc giấy phép sao chép hoặc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu thương mại nào của Instantor hoặc của bên thứ ba.

10. Bất khả kháng

Bạn hoàn toàn miễn trách nhiệm cho Instantor trước bất kỳ sự chậm trễ hoặc không đáp ứng được hiệu suất nếu và trong phạm vi gây ra bởi các trường hợp không được dự đoán hợp lý hoặc gây ra bởi hoặc dưới sự kiểm soát của bên tuyên bố bất khả kháng, bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt, cháy nổ, bạo động, chiến tranh, bão, phá hoại, khủng bố, phá phách, tai nạn, hạn chế của chính phủ, hành động của chính phủ, lệnh cấm, lao động đình công và các sự kiện khác, mặc dù bên đó đã có những nỗ lực hợp lý để ngăn chặn, tránh, trì hoãn hoặc giảm thiểu tác động của hành động, sự kiện như vậy, và những sự kiện không được quy cho việc một bên không thực hiện được nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này.

11. Quy định khác

11.1 Nếu vì bất kỳ lý do nào đó mà tòa án có thẩm quyền xét thấy bất kỳ điều khoản nào trong những Điều khoản này, hoặc bất kỳ phần nào trong những Điều khoản này là không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức tối đa cho phép và phần còn lại của những Điều khoản này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực đầy đủ .

11.2 Nếu có thắc mắc liên quan đến những Điều khoản này hoặc Dịch vụ, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@instantor.com. Vui lòng không gửi kèm thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chính khi liên hệ với chúng tôi qua email.

12. Thời hạn và chấm dứt

Thỏa thuận này bắt đầu có hiệu lực khi bạn chấp nhận các Điều khoản này và vẫn duy trì hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi một trong hai bên. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận bất kỳ lúc nào, hoàn toàn miễn phí bằng cách gửi thông báo bằng văn bản qua email đến contact@instantor.com. Theo quyền chấm dứt được mô tả trong các Điều khoản này, Instantor sẽ thông báo bằng văn bản cho bạn trước hai (2) tháng về việc chấm dứt nếu Instantor muốn chấm dứt Thỏa thuận.

13. Khiếu nại

13.1 Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được dịch vụ chất lượng cao từ chúng tôi. Trong trường hợp bạn không hài lòng với Dịch vụ của chúng tôi hoặc nếu bạn cho rằng có lỗi khi sử dụng Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt. Để biết thông tin đầy đủ về thủ tục khiếu nại hoặc để gửi đơn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua contact@instantor.com.

13.2 Chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý khiếu nại của bạn và đặt mục tiêu giải quyết mọi khiếu nại trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại. Nếu vì lý do đặc biệt chúng tôi không thể đưa ra phản hồi cho bạn trong vòng 15 ngày làm việc, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do đó và có thể gia hạn thời gian phản hồi lên tới 35 ngày. Nếu bạn không nhận được phản hồi cuối cùng của chúng tôi hoặc không hài lòng với phản hồi cuối cùng của chúng tôi, nếu bạn ở Thụy Điển, hãy liên hệ với Allmänna reklamationsnämnden để gửi đơn khiếu nại theo địa chỉ Box 174, 101 23 Stockholm, qua email arn@arn.se. Bạn nên tiến hành khiếu nại trong vòng 6 tháng kể từ ngày nhận được phản hồi cuối cùng của chúng tôi. Nếu bạn sống ngoài Thụy Điển, bạn cũng có quyền gửi khiếu nại của mình cho thanh tra viên địa phương tại quốc gia của bạn và thực hiện các thủ tục ngoài tòa án và khắc phục của địa phương để đăng ký khiếu nại. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang web của mạng khiếu nại tài chính dành cho người tiêu dùng Châu Âu tại https://ec.europa.eu.

14... Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Những Điều khoản và mối quan hệ giữa bạn và Instantor được hiểu và điều chỉnh theo luật pháp Thụy Điển, không gây ra xung đột giữa các quy định pháp luật, theo bất kỳ điều khoản bắt buộc nào của luật pháp tại quốc gia nơi bạn cư trú. Trong trường hợp việc áp dụng luật pháp Thụy Điển trái với luật pháp quốc gia nơi bạn cư trú thì luật quốc gia đó sẽ được áp dụng với các Điều khoản, trong phạm vi tối thiểu có thể. Tòa án Thụy Điển hoặc tòa án của quốc gia nơi bạn cư trú, tùy theo sự lựa chọn của bạn, sẽ có thẩm quyền đối với bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc yêu cầu nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản hoặc mối quan hệ giữa Bạn và Instantor.